BARNkunne

Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre.

BARNkunne er et senter for barnehagekunnskap som iverksetter forsknings- og endringsaktiviteter som samler og utvikler ny kunnskap, innsikt og handlinger for en mer sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren.

Dette gjøres gjennom aktiviteter som engasjerer forskere, barnehager, barnehagelærerutdanninger, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere med felles mål. Hovedmålet er å bidra til ny kunnskap og ny praksis på underforskede områder tilknyttet globale mål for utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider slik som det å lære å leve sammen som økologiske og deltakeransvarlige borgere. Dette betyr at vi vil initiere aktiviteter på senteret som kan utforske og endre praksiser.

BARNkunne – Senter for barnehageforskning er strategisk forankret på HVL. Hovedsamarbeidspartnerne i Norge er UiT – Norges arktiske Universitet, Universitetet i Stavanger og Bergen kommune. Vi samarbeider også med barnehagelærere og eiere i Troms, Finnmark, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Også aktører som for eksempel foreldreutvalget for barnehager, OMEP og Unesco er involvert. Senteret er tilknyttet internasjonalt ledende forskere og miljøer ved flere internasjonale universiteter og vil samarbeide bredt.