BARNkunne – Senter for barnehageforskning

Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre.

 

BARNkunne er et senter for barnehageforskning som er finansiert av Norges Forskningsråd. Vi iverksetter forsknings- og endringsaktiviteter som samler og utvikler ny kunnskap, innsikt og handlinger for en mer sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren.

Dette gjøres gjennom aktiviteter som engasjerer forskere, barnehager, barnehagelærerutdanninger, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere med felles mål.

Hovedmålet er å bidra til ny kunnskap og ny praksis på underforskede områder tilknyttet globale mål for utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider slik som det å lære å leve sammen som økologiske og deltakeransvarlige borgere. Dette betyr at vi vil initiere aktiviteter på senteret som kan utforske og endre praksiser.