Visjon: Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig framtid for barna våre

BARNkunne – Senter for barnehageforskning

BARNkunne er et forskningssenter for barnehageforskning, som finner problemer og løsninger som er relevante for barnehagesektoren og lærerutdanningen. Forskningen skal være til beste for barn, familier og barnehager, og bidra til en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre.

Barnehageforskning – forskning på og for barnehager

Senteret driver forskning av høy kvalitet, og samarbeider med ulike generasjoner, sektorer, disipliner, institusjoner, land, og organisasjoner. Samskaping, innovasjon og deling kjennetegner aktiviteten ved senteret, som oversetter kunnskap til barn og voksne gjennom å utvikle varierte og tilpassete ressurser.

Barnehageforskningen reflekterer økologiske, økonomiske, kulturelle, sosiale og systemiske aspekter ved barns liv og rettigheter, og forskerne utforsker betydningen av tid, sted, relasjon og menatalitet.

BARNkunne er finansiert av Norges Forskningsråd.

bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Forskningsleder ved BARNkunne

Aktuelt

 • I 2023 etablerte BARNkunne såkorns- og forsterkninsmidlar som tilsette og masterstudentar kan søke på. Midlane skal stimulere til lagmentalitet, engasjement, aktiv forsking og til vidare styrking av kvalitet i barnehageforskinga. No er det opent for å søke såkornsmidlar for 2024.

 • Forsiden av boken

  For at samfunnet skal nå bærekraftsmålene, må vi rette søkelyset på samfunnsutfordringer. Dette bidrar barnehageforskningen til. Forskere ved BARNkunne står bak en ny jubileumsbok bidrar til kunnskapsutvikling om utdanning for bærekraft.

 • Varaordfører Sigrun Bjørnhaug Hammer kaster vann på lekeapparat.

  Sjømannsbyen barnehage i Romsa har fått et unikt utemiljø som består av to ruvende lekeinstallasjoner. Uteområdet har fått navnet Gárbbis, og gjenspeiler kultur- og naturlandskapet i Tromsøområdet med klare referanser til samisk kystkultur.

 • Barn og voksen leker utendørs

  Forskningsprosjektet «Playing Transitions» er finansiert av Danmarks Frie Forskningsfond. Her skal forskere fra BARNkunne, sammen med forskere og designere fra Designskolen Kolding, Monash University, m.fl. arbeide for å sikre de eldste barna tilgang til lekefellesskap, lekeaktiviteter og tilhørighet ved overgang til skolen.

 • Senter for barnehageforskning har hatt fem gode år. Fra august har BARNkunne fått ny struktur og organisering. Det er brukt god tid på omorgansieringen, og det har vært fokus på involvering i prosessen.

 • Prisen er gitt for fremragende vitenskapelig videopublisering og ble publisert i spesialnummeret til Urban Filmmaking. Artikkelen har tittelen Noncompliant Learning: Diffracting SpaceTimes, Intra-active Ropes, and a Museum’s Roping into the City through a Curious Child. 

Arrangementer