Utvalgte publikasjoner

BARNkunne publiserer både vitenskapelig og populærvitenskapelig, og vi formidler i mange ulike fora. For oversikt over alle våre publikasjoner, se Forskningsrådets prosjektbank.

Utvalgte publikasjoner

BARNkunne har utvikla eit observasjonsverktøy for bruk i barnehagen, Dette verktøyet kan ansatte i barnehagen bruke for å vurdere om praksisar er berekraftige eller ikkje. Målet er å betre forstå aktivitetar som allerede skjer, og bidra til planlegging av fleire berekraftige aktivitetar i framtida. Brosjyra (inkl observasjonsverktøy) er tilgjengeleg gratis for nedlasting.

Denne rapporten er basert på samarbeid med Bergen Kommune, og handler om et pilotprosjekt for utprøving av nye samarbeidsformer for samskaping og kunnskaping mellom forskere og barnehager. I «verksteder» er det lagt til rette for utforskning og pedagogisk kreativitet gjennom konseptet EX-PED-LAB— Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory. Fire barnehager har deltatt i samskapingsprosessene, som varte fra november 2019 til mars 2021.