BARNkunnes publikasjoner

Barnehageforskningen ved BARNkunne blir publisert både vitenskapelig og populærvitenskapelig, og vi formidler i mange ulike fora. Vi utgir skriftseriene KINDknow Booklet Series og KINDknow Notes Series.

Forsiden av boken

For at samfunnet skal nå bærekraftsmålene, må vi rette søkelyset på samfunnsutfordringer. Dette bidrar barnehageforskningen til. Forskere ved BARNkunne står bak en ny jubileumsbok bidrar til kunnskapsutvikling om utdanning for bærekraft.

Felles utforsking for barn og voksne i barnehagene skjer som oftest under spontan lek i naturen eller i prosjekter, mens de ansatte i barnehagene er minst utforskende sammen med barn i estetiske fagområder og gjennom digitale verktøy.