Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehage forskning.Her bygger jeg kapasitet for kompetanse og kunnskap i barnehagesektor og barnehagelærerutdanning ufra et engasjement for bærekraft og alle barns beste.

For tiden arbeider jeg med å finne ut mer om hvordan barnehager skaper vilkår for barns danning og utforskning og hvordan menneskene i barnehagen endrer disse vilkårene. Min forskningsinteresse inkluderer studier om lokale, historiske og globale vilkår for danning og forholdet mellom mennesker og natur. Jeg har skrevet en rekke bøker og publisert forskningsartikler og kronikker.

Jeg har også produsert en rekke filmer i samarbeid med andre. For eksempel animasjonsfilmen  om de første danningsprosessene: 'Becoming .- the first 1000 days of early childhood.

Under Covid-19 pandemien i 2021 produserte jeg dessuten filmen Plum Skum - en inspirasjonsfilm til de aller yngste om å vaske hender: Plum Skum - YouTube

Sammen med Bergen kommune har jeg har etablert EX-PED-LAB et utforsknings og innovasjonslaboratorium for praksisutvikling i barnehagesektor. Sammen med Johanna Birkeland leder jeg NFR Prosjektet om EX-PED-LAB. Jeg er også prosjektleder av Forskerskolen NORBARN som vil starte i 2023.

Forskningspris: HiB - FoU prisen 2013 for høy kvalitet i forskning om barn som meningsskapere av barnehagens innhold - Samtalefortellinger og lek og for forskningsledelse av det strategiske NFR prosjektet 'Barnehagen som danningsarena'. 

Flere roller og verv:

 • Professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
 • Medlem av Executive Committe i Verdensorganisasjonen for små barns danning og utdanning (World Organisation for Early Childhood Education - OMEP)
 • Styremedlem i den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL)
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Playful learning Research' ledet av Helle Skovbjerg, finansiert av Lego Foundation 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'The Second Language Learners Plus Intervention' ledet av  Kari-Anne B. Næss, finansiert av NFR, UiO og HVL
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Play responsive teaching' ledet av Niklas Pramling, finansiert av Gøteborgs Universitet
 • Vitenskapelig rådgiver i Children's grief and grive in ECEC, ledet av Lasse Lipponen, finansiert av Finnish Academi
 • Medlem av redaksjonsrådet i 'International Journal of play'
 • Redaktør av Tidsskrift for nordisk barnehageforskning

 

Prosjekter jeg arbeider med nå:

Forskerskolen NORBARN

EX-PED-LAB - Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’

Historiske perspektiver - Den norske barnehagen  

Exploration and Cultural formation – One Ocean, climate and weather-landscapes

Move Early - Move - Play - Explore in Early Childhood Education

Sammen om de minste 

 

Du finner meg også her: 

books-eeo.JPG

Underviser i
 • PhD Forskerskolen NORBARN
 • PhD veiledning 
 • Etter og videreutdanning
Forskar på
 • Lek, bevegelse og utforskning
 • Bærekraft i et barnehageperspektiv 
 • Narrative methodology
 • Danning
 • Barnehagehistorie
 • Barnehagens værlandskap 
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar