Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehage forskning.Her bygger jeg kapasitet for kompetanse og kunnskap i barnehagesektor og barnehagelærerutdanning ufra et engasjement for bærekraft og alle barns beste.

For tiden arbeider jeg med å finne ut mer om hvordan barnehager skaper vilkår for barns danning og utforskning og hvordan menneskene i barnehagen endrer disse vilkårene. Min forskningsinteresse inkluderer studier om lokale, historiske og globale vilkår for danning og forholdet mellom mennesker og natur. Jeg har skrevet en rekke bøker og publisert forskningsartikler, filmer og kronikker. Sammen med Bergen kommune har jeg har etablert EX-PED-LAB et utforsknings og innovasjonslaboratorium for praksisutvikling i barnehagesektor.

Forskningspris: HiB - FoU prisen 2013 for høy kvalitet i forskning om barn som meningsskapere av barnehagens innhold - Samtalefortellinger og lek og for forskningsledelse av det strategiske NFR prosjektet 'Barnehagen som danningsarena'. 

Flere roller og verv:

 • Professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
 • Medlem av Executive Committe i Verdensorganisasjonen for små barns danning og utdanning (World Organisation for Early Childhood Education - OMEP)
 • Vice President i Association for Visual Pedagogy (AVP)
 • Styremedlem i den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL)
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Playful learning Research' ledet av Helle Skovbjerg, finansiert av Lego Foundation 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'The Second Language Learners Plus Intervention' ledet av  Kari-Anne B. Næss, finasiert av NFR, UiO og HVL
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Play responsive teaching' ledet av Niklas Pramling, finansiert av Gøteborgs Universitet
 • Medlem av redaksjonsrådet i 'International Journal of play'
 • Samarbeidende redaktør av Tidsskrift for nordisk barnehageforskning

 

Prosjekter jeg arbeider med nå:

-Barnehagelæreren som medforsker (Regionalt forskningsfond og Bergen kommune)

-Barnehagens historie - Barnehagepionerne

-Exploration and cultural formation – climate and weather-landscapes

 

Du finner meg også her: 

books-eeo.JPG

Underviser i

 • PhD Course: Kindergarten as an arena for cultural formation

Forskar på

 • Early Childhood Education
 • Narrative methodology
 • Teacher education
 • Danning, bildung and cultural formation
 • Children as explorers and meaning-makers

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Children's Exploration and Cultural Formation

  Hedegaard, Mariane, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • What about the migrant children? The state-of-the-art in research claiming social sustainability

  Boldermo, Sidsel, Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • The first 1000 days of early childhood : Becoming

  Gradovski, Mikhail, Ødegaard, Elin Eriksen, Rutanen, Niina, Sumsion, Jennifer, Mika, Carl TH, White, E. Jayne (2019)
 • Play and/or learning: Comparative analysis of dominant concepts in national curriculum guidelines for early childhood education in Norway, Finland, China, and Hong Kong

  Hu, Aihua, Ødegaard, Elin Eriksen (2019)
 • Local Weather Events: Stories of Pedagogical Practice as Possible Cultures of Exploration

  Ødegaard, Elin Eriksen, Marandon, Andre (2019)