Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehage forskning.Her bygger jeg kapasitet for kompetanse og kunnskap i barnehagesektor utfra et engasjement for bærekraft og alle barns beste. BARNkunne er finasiert fra Norges forskning med 50 Mill, i perioden 2018-2028. 

Jeg leder også arbeidet med å etablere forskerskolen NORBARN, barnehagesektorens første forskerskole. Forskerskolen er finansiert fra Forskningsrådet med 16 mill, 2023-2031 og er en nyvinning for å fremme ferdigheter som er like relevante for forskning som for det øvrige arbeidslivet.  

Min forskningsinteresse spenner vidt og jeg driver både teoriutvikling og praksisutviklende forskning. Jeg inngår i et team som studerer bevegelse, lek og utforskning. Jeg engasjerer meg i utdanning for bærekraft og spesielt i forskning knyttet til barns begynnende forståelse og kunnskap om havet og naturen. Sentralt i utdanning for bærekraft står også samskaping (co-creation). Jeg har skrevet en rekke bøker (9), publisert forskningsartikler (35), kronikker og fagartikler om lek, danning, utforskning, samskaping og bærekraft (70).

Jeg liker å jobbe kreativt og sammen med andre har jeg produsert en rekke filmer (11). Det er dokumentarer, forskningsoversettelser og animasjoner. 

42) HAVPORTRETT TRAILER ENGLISH SUBTITILES 2 - YouTube

'Becoming .- the first 1000 days of early childhood.

Plum Skum - YouTube

'Hva betyr det å leve?' En film om utforskende pedagogikk i barnehagen - Collaborative exploration - YouTube

Invitasjoner, utmerkelser og tillitsverv 

 • Invitert foredragsholder i Norge, Sverige, Danmark, Hellas, Kina, Sør-Korea, .Australia. 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Playful learning Research' ledet av Helle Skovbjerg, finansiert av Lego Foundation (2020-dd) 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'World Care', ledet av Ditte Winther Lindquist, finansiert av Danmarks Forskningsråd og Aarhus Universitet. 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'The Second Language Learners Plus Intervention' ledet av  Kari-Anne B. Næss, finansiert av NFR, UiO og HVL (2019-2023)
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Play responsive teaching' ledet av Niklas Pramling, finansiert av Gøteborgs Universitet (2019-dd)
 • Vitenskapelig rådgiver i 'Children's grief and grive in ECEC', ledet av Lasse Lipponen, finansiert av Finnish Academi (2020-dd)
 • Bergensambassadør - utmerkelse fra Visist bergen og Bergen kommune (2021-dd)
 • Medlem av redaksjonsrådet i 'International Journal of play' (2013-dd)
 • Redaktør av Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning (2020-2023)
 • Professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (2014-2023)
 • OMEP World Treasurer og medlem av Executive Committee i Verdensorganisasjonen for små barns danning og utdanning (World Organisation for Early Childhood Education - OMEP) (2020-2023)
 • Styremedlem i den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL, 2016-2022)
 • Sekretariatsleder for BIN - Barnekultur i Norden (2012-2018)
 • ​​​​Forskningspris: HiB - FoU prisen 2013 for høy kvalitet i forskning og forskningsledelse
 • Oppdrag og engasjement fra Kunnskapsdepartementet: i perioden 2013-2016. Jeg ledet en arbeidsgruppe som leverte utkast til ny norsk rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i 2014 og var rådgiver på sluttutkastet (2016). 
 • Leder i Norsk OMEP 2009-2013. 

Prosjekter jeg arbeider med nå:

Forskerskolen NORBARN

EX-PED-LAB - Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’

One Ocean Exploration

MoveEarly - Move - Play - Explore in Early Childhood Education

Du finner meg også her: 

 

Underviser i
 • PhD Forskerskolen NORBARN
 • PhD veiledning 
 • Etter og videreutdanning
Forskar på
 • Lek, bevegelse og utforskning
 • Bærekraft i et barnehageperspektiv 
 • Narrative methodology
 • Danning
 • Barnehagehistorie
 • Barnehagens værlandskap 
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Vil ha meir om utjavning av sosiale kjelder inn i lærarutdanninga

  Strand, Hilde Kristin, Ødegaard, Elin Eriksen (2024)
 • Forskerskolen NORBARN 2023-2031​ - relevant for norsk barnehagesektor

  (2024)
 • Lek på naturlekeplassen - et forskerperspektiv

  (2024)
 • Hvordan vi ser for oss at forskningsprosjekter ved BARNkunne, kan bidra til policy utvikling og styrking av barnehagesektoren? Om BARNkunnes portefølje og hva de bidrar til

  Ødegaard, Elin Eriksen, Sadownik, Alicja R., Andreadakis, Zacharias, Glosvik, Øyvind, Sønsthagen, Anne Grethe, Fimreite, Hege, Lund, Hilde Birgitte Hjertager, Aadland, Eivind (2024)
 • En av tre barnehageansatte mener det er for lite tid til planlegging av utforskende aktiviteter

  Ødegaard, Elin Eriksen, Sandgrind, Silje Wiken (2024)
Vis alle