Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehage forskning.Her bygger jeg kapasitet for kompetanse og kunnskap i barnehagesektor utfra et engasjement for bærekraft og alle barns beste. BARNkunne er finasiert fra Norges forskning med 50 Mill, i perioden 2018-2028. 

Jeg leder også arbeidet med å etablere forskerskolen NORBARN, barnehagesektorens første forskerskole. Forskerskolen er finansiert fra Forskningsrådet med 16 mill, 2023-2031 og er en nyvinning for å fremme ferdigheter som er like relevante for forskning som for det øvrige arbeidslivet.  

Min forskningsinteresse spenner vidt og jeg driver både teoriutvikling og praksisutviklende forskning. Jeg inngår i et team som studerer bevegelse, lek og utforskning. Jeg engasjerer meg i utdanning for bærekraft og spesielt i forskning knyttet til barns begynnende forståelse og kunnskap om havet og naturen. Sentralt i utdanning for bærekraft står også samskaping (co-creation). Jeg har skrevet en rekke bøker (9), publisert forskningsartikler (35), kronikker og fagartikler om lek, danning, utforskning, samskaping og bærekraft (70).

Jeg liker å jobbe kreativt og sammen med andre har jeg produsert en rekke filmer (11). Det er dokumentarer, forskningsoversettelser og animasjoner. 

42) HAVPORTRETT TRAILER ENGLISH SUBTITILES 2 - YouTube

'Becoming .- the first 1000 days of early childhood.

Plum Skum - YouTube

'Hva betyr det å leve?' En film om utforskende pedagogikk i barnehagen - Collaborative exploration - YouTube

Invitasjoner, utmerkelser og tillitsverv 

 • Invitert foredragsholder i Norge, Sverige, Danmark, Hellas, Kina, Sør-Korea, .Australia. 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Playful learning Research' ledet av Helle Skovbjerg, finansiert av Lego Foundation (2020-dd) 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'World Care', ledet av Ditte Winther Lindquist, finansiert av Danmarks Forskningsråd og Aarhus Universitet. 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'The Second Language Learners Plus Intervention' ledet av  Kari-Anne B. Næss, finansiert av NFR, UiO og HVL (2019-2023)
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Play responsive teaching' ledet av Niklas Pramling, finansiert av Gøteborgs Universitet (2019-dd)
 • Vitenskapelig rådgiver i 'Children's grief and grive in ECEC', ledet av Lasse Lipponen, finansiert av Finnish Academi (2020-dd)
 • Bergensambassadør - utmerkelse fra Visist bergen og Bergen kommune (2021-dd)
 • Medlem av redaksjonsrådet i 'International Journal of play' (2013-dd)
 • Redaktør av Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning (2020-2023)
 • Professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (2014-2023)
 • OMEP World Treasurer og medlem av Executive Committee i Verdensorganisasjonen for små barns danning og utdanning (World Organisation for Early Childhood Education - OMEP) (2020-2023)
 • Styremedlem i den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL, 2016-2022)
 • Sekretariatsleder for BIN - Barnekultur i Norden (2012-2018)
 • ​​​​Forskningspris: HiB - FoU prisen 2013 for høy kvalitet i forskning og forskningsledelse
 • Oppdrag og engasjement fra Kunnskapsdepartementet: i perioden 2013-2016. Jeg ledet en arbeidsgruppe som leverte utkast til ny norsk rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i 2014 og var rådgiver på sluttutkastet (2016). 
 • Leder i Norsk OMEP 2009-2013. 

Prosjekter jeg arbeider med nå:

Forskerskolen NORBARN

EX-PED-LAB - Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’

One Ocean Exploration

MoveEarly - Move - Play - Explore in Early Childhood Education

Du finner meg også her: 

 

Underviser i
 • PhD Forskerskolen NORBARN
 • PhD veiledning 
 • Etter og videreutdanning
Forskar på
 • Lek, bevegelse og utforskning
 • Bærekraft i et barnehageperspektiv 
 • Narrative methodology
 • Danning
 • Barnehagehistorie
 • Barnehagens værlandskap 
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Mange barnehager har en koffert med instrumenter, men den er ikke i bruk

  Storvik, Line Fredheim, Ødegaard, Elin Eriksen (2024)
 • Lekekompetanse er barnehagelærernes superkraft

  Ødegaard, Elin Eriksen, Sadownik, Alicja R. (2024)
 • Cultural-Historical Digital Methodology in Early Childhood Education - in Times of Change, Innovation and Resilience

  Fleer, Marilyn, Fragkiadaki, Glykeria, Ødegaard, Elin Eriksen, Rai, Prabhat Kumar, Sadownik, Alicja R. (2024)
 • Bor det monstre i havet? Fortellinger mellom generasjoner og forskere

  Ødegaard, Elin Eriksen, Wergedahl, Hege, Aadland, Eli Kristin, Oropilla, Czarecah Tuppil, Grønhaug, Kjartan leirvik, Sandvik, Vegard Bringsvor (2024)
 • Havportrett - Barna ved Nordsjøen

  Goia, Ferruccio, Ødegaard, Elin Eriksen, Havre, Sigrid Jordal (2024)
Vis alle