Professor

Elin Eriksen Ødegaard

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er forskningsleder for BARNkunne - Senter for barnehage forskning.Her bygger jeg kapasitet for kompetanse og kunnskap i barnehagesektor og barnehagelærerutdanning ufra et engasjement for bærekraft og alle barns beste.

For tiden arbeider jeg med å finne ut mer om hvordan barnehager skaper vilkår for barns danning og utforskning og hvordan menneskene i barnehagen endrer disse vilkårene. Min forskningsinteresse inkluderer studier om lokale, historiske og globale vilkår for danning og forholdet mellom mennesker og natur. Jeg har skrevet en rekke bøker og publisert forskningsartikler, filmer og kronikker. Sammen med Bergen kommune har jeg har etablert EX-PED-LAB et utforsknings og innovasjonslaboratorium for praksisutvikling i barnehagesektor.

Forskningspris: HiB - FoU prisen 2013 for høy kvalitet i forskning om barn som meningsskapere av barnehagens innhold - Samtalefortellinger og lek og for forskningsledelse av det strategiske NFR prosjektet 'Barnehagen som danningsarena'. 

Flere roller og verv:

 • Professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
 • Medlem av Executive Committe  Verdensorganisasjonen for små barns danning og utdanning (World Organisation for Early Childhood Education - OMEP)
 • Styremedlem i den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL)
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Playful learning Research' ledet av Helle Skovbjerg, finansiert av Lego Foundation 
 • Vitenskapelig rådgiver for 'The Second Language Learners Plus Intervention' ledet av  Kari-Anne B. Næss, finansiert av NFR, UiO og HVL
 • Vitenskapelig rådgiver for 'Play responsive teaching' ledet av Niklas Pramling, finansiert av Gøteborgs Universitet
 • Medlem av redaksjonsrådet i 'International Journal of play'
 • Samarbeidende redaktør av Tidsskrift for nordisk barnehageforskning

 

Prosjekter jeg arbeider med nå:

- EX-PED-LAB - Barnehagelæreren som medforsker 

-Historiske perspektiver - Den norske barnehagen  

-Exploration and cultural formation – climate and weather-landscapes

 

Du finner meg også her: 

 

Underviser i

 • PhD Course: Kindergarten as an arena for cultural formation

Forskar på

 • Early Childhood Education
 • Narrative methodology
 • Teacher education
 • Professional development 
 • Danning, bildung and cultural formation
 • Children as explorers and meaning-makers
 • Sustainability

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar