Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er den største lærarutdanninga og den nest største barnehagelærarutdanninga i landet. I tillegg har fakultetet utdanningstilbod og forsking innan idrett, friluftsliv, folkehelse, kunstfag og teiknspråk og tolking.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har om lag 6000 studentar og 600 tilsette fordelt på campusane i Bergen, Sogndal og Stord. Fakultetet tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har eit tett samarbeid med samfunn- og arbeidsliv. 

Du kan lese meir om samarbeid innan lærarutdanning og kreative fag på denne sida, og meir om samarbeid innan friluftsliv og folkehelse på denne sida

Dekanat

bilde av Asle Holthe

Asle Holthe

Dekan

bilde av Gunn Haraldseid

Gunn Haraldseid

Prodekan for utdanning

bilde av Vegard Fusche Moe

Vegard Fusche Moe

Prodekan for forsking

bilde av Sigurd Sandvold

Sigurd Sandvold

Prodekan for regional utvikling

Fakultetet har fire institutt

Fakultetet har seks studieprogramleiarar som jobbar på tvers av institutta

 

bilde av Hans Mark Svedal

Hans Mark Svedal

Studieprogramleiar for kunstfagutdanningar og vidareutdanningar IK

bilde av Bodil Kjesbo Risøy

Bodil Kjesbo Risøy

Studieprogramleiar for grunnskulelærarutdanningane

bilde av Margareth Eilifsen

Margareth Eilifsen

Studieprogramleiar for barnehagelærarutdanninga

bilde av Osvald Lykkebø

Osvald Lykkebø

Studieprogramleiar for tolkeutdanning og vidareutdanningar ISLMT