Administrasjonssjef

Tone Reistad

Arbeids- og kompetanseområde

Administrasjonssjef, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.

Administrasjonssjefen er leiar for stabseininga i fakultetet og har mellom anna ansvar for desse funksjonane:

- Økonomi- og ressursforvaltninga i fakultetet, herunder budsjett og økonomioppfølging

- HR-oppgåver lagt til fakultetet

- Stabs- og leiarstøttefunksjonar

- Utviklings-, utgreiings- og analyseoppgåver

- Saksførebuing for råd og utval i fakultetet

- Personalansvar for medarbeidarar i eiga eining