Samarbeid innan lærarutdanning og kreative fag

HVL har en stor bredde av forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Her er noen eksempler:

Mangfold i lærerutdanningene

Hvordan få menn til å velge læreryrket? Hvordan få menn til å velge barnehagelæreryrket? Og hvordan få personer med innvandrerbakgrunn til å velge disse yrkene? Her kan du lese mer om det nasjonale arbeidet ledet av Høgskulen på Vestlandet.

Kompetanseutvikling i barnehage og skule

HVL er nasjonal koordinator for arbeidet med kompetanseutvikling i barnehage og grunnskule. Vi bidrar til å bygge nettverk mellom dei ulike aktørane – lokalt og regionalt.

Ei berekraftig framtid for dei minste

BARNkunne er eit senter for barnehagekunnskap som utviklar ny kunnskap for ei meir sosialt rettferdig og økologisk berekraftig framtid for og med barnehagesektoren.