Samarbeid innan lærarutdanning og kreative fag

HVL har en stor bredde av forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Her er noen eksempler:

Nasjonal rekruttering til lærerutdanning

Hvordan få flere til å velge grunnskolelærerutdanning 1-7 og barnehagelærerutdanning? Og hvordan skape større mangfold i lærerutdanningene? Her kan du lese mer om det nasjonale rekrutteringsarbeidet ledet av HVL.

Kompetanseutvikling i barnehage og skule

HVL er nasjonal koordinator for arbeidet med kompetanseutvikling i barnehage og grunnskule. Vi bidrar til å bygge nettverk mellom dei ulike aktørane – lokalt og regionalt.

Ei berekraftig framtid for dei minste

BARNkunne er eit senter for barnehagekunnskap som utviklar ny kunnskap for ei meir sosialt rettferdig og økologisk berekraftig framtid for og med barnehagesektoren.