Ny som lærer på Vestlandet

Er du ny som lærer i din første jobb, eller skal du være veileder for en nyutdannet kollega ved din skole eller barnehage? Høgskolen på Vestlandet er del av et tiltak for oppfølging og veiledning av nyutdannete lærere i barnehage og skole. Les mer om tiltaket her.

Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.

Søren Kierkegaard
  • Alle nyutdannde lærere i barnehage og skole har rett til veiledning den første tiden i yrket.
  • Skole- og barnehageeiere er ansvarlige for at nyutdannede lærere får den veiledningen og oppfølgingen de trenger.
  • Som nyutdannet lærer er det mye å sette seg inn i. Forskning viser at veiledning kan bidra til å introdusere nyutdannede for et faglig profesjonelt fellesskap. Derfor trenger nyutdannede både en fast veileder på arbeidsplassen og kvalifisert veiledning.
  • Ny som lærer på Vestlandet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og skal bidra til å beholde dyktige lærere og sikre god kvalitet i barnehage og skole. 

Høgskulen på Vestlandet tilbyr:

  • Arrangement for veiledere og nyutdannede
  • Veilederutdanningstilbud
  • Bistand til arbeid i barnehager og skoler tilpasset lokale forhold
  • Samarbeid med kommuner om utvikling av ordningen

IsandkassaFalkeblikkStedjebarnehage2021.jpg