Mangfold i lærerutdanningene

Hvordan få menn til å velge læreryrket? Hvordan få menn til å velge barnehagelæreryrket? Og hvordan få personer med innvandrerbakgrunn til å velge disse yrkene? Her kan du lese mer om det nasjonale arbeidet ledet av Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen på Vestlandet leder et nasjonalt arbeid med å få flere menn til å velge barnehagelærarutdanningen og grunnskolelærerutdanningen 1-7. trinn, samt å få flere søkere med innvandrerbakgrunn til å velge disse lærerutdanningene. HVL har til sammen fått tildelt 11 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til dette viktige og nasjonale rekrutteringsarbeidet.

Viktige rekrutteringstiltak

Rollemodeller vil være en sentral del av dette prosjektet. Lærerstudenter ved BLU og GLU 1-7 blir her kurset av dyktige faglærere ved de ulike utdanningsinstitusjonene. På vegen blir studentene trent på å presentere lærerutdanningen med sine personlige historier og engasjement. Etter endt kurs skal rollemodellene holde presentasjoner for elever ved videregående skoler og folkehøgskoler i hele landet. Målet er å endre stereotypiske oppfatninger, inspirere og kunne påvirke elevene sine utdannings- og yrkesvalg.

Se alle våre videoer på YouTube her!

Et annet viktige tiltak i rekrutteringsprosjektet vil være promoteringsvideoer. HVL har tatt på seg ansvaret for produksjon av promovideoer til markedsføring i sosiale medier, på nett, web-tv og kino. Filmene skal være nasjonale og til nytte for alle lærerutdanningene i landet. Videre vil digital markedsføring stå sentralt for å nå ut til flest mulig i målgruppen vår. Annonsekampanjer og innhold på utvalgte nettsider og i ulike sosiale medier. Snapchat vil bli prosjekts prioriterte somekanal.

Siste saker i media:

Tidligere mediesaker

24. november 2020: Barnehage.no skriver at flere menn enn kvinner hopper av barnehagelærerstudiet.

05. november 2020: Kifinfo.no skriver at alder påvirker om menn fullfører kvinnedominerte studier.

23. juli 2020: Barnehage.no har intervjuet prosjektleder Bente Cathrine Bakke ved HVL om rekrutteringen av menn til barnehagelærerutdanningen. 

5. juli 2020: Porten.no skriver at HVL får seks millioner kroner til å rekruttere menn og personer med innvandrarbakgrunn til GLU 1-7. 

3. juli 2020: Radio Haugaland skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Fagpressenytt skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg til å rekruttere flere menn til lærerutdanningen for de yngste elevene, utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn. HVL får seks millioner kroner til å lede dette arbeidet. 

20. februar 2020: Sak i Sogn avis om møtet mellom forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim og lærerstudent Håkon Eide. (skjermbilde av forside, sak bak betalingsmur)

20. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. (hvl.no)

15. februar 2020: Sjur og Teodor skal få flere menn til å bli lærere i barneskolen (nrk.no)

7. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. (hvl.no)

9. oktober 2019: Vil sende mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere. (Kunnskapsdepartementet)

9. oktober 2019: Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere (forskning.no)

23. juli 2020: Barnehage.no har intervjuet prosjektleder Bente Cathrine Bakke ved HVL om rekrutteringen av menn til barnehagelærerutdanningen. 

5. juli 2020: Porten.no skriver at HVL får seks millioner kroner til å rekruttere menn og personer med innvandrarbakgrunn til GLU 1-7. 

3. juli 2020: Radio Haugaland skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Fagpressenytt skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg til å rekruttere flere menn til lærerutdanningen for de yngste elevene, utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn. HVL får seks millioner kroner til å lede dette arbeidet. 

20. februar 2020: Sak i Sogn avis om møtet mellom forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim og lærerstudent Håkon Eide. (skjermbilde av forside, sak bak betalingsmur)

20. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. (hvl.no)

15. februar 2020: Sjur og Teodor skal få flere menn til å bli lærere i barneskolen (nrk.no)

7. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. (hvl.no)

9. oktober 2019: Vil sende mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere. (Kunnskapsdepartementet)

9. oktober 2019: Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere (forskning.no)

HVL samarbeider med Høgskolen i Innlandet (INN), Norges arktiske universitet (UiT) og Nord Universitet.

hvl_logo.jpg  logo_NORD-200.png   UiT_200.png  INN_logo_200.png

Prosjektdeltakere

Faggruppe

Administrasjonsgruppe

Referansegruppe

Bakgrunn for tiltakene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere ved OsloMet sett nærmere på hva som skal til for å rekruttere flere menn til lærerutdanningene for trinn 1- 7.

Rapporten viser at tidligere erfaring med å jobbe med barn er en viktig faktor for at menn velger læreryrket. I dag er det flere jenter enn gutter som får denne erfaringen som unge. Rapporten peker også på at barn tidlig utvikler kjønnsstereotypiske oppfatninger av hva menn og kvinner passer til å jobbe med.

Les hele rapporten

Tildelinger i 2019 og 2020 

I desember 2019 tildelte Kunnskapsdepartementet 5 000 000 kroner til HVL for å ta hovedansvaret for å utvikle et felles rekrutteringstiltak med bruk av rollemodeller som foreslått tiltak i rapporten "Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7" (OsloMet 2019).

I juli 2020 ble målgruppen for tiltaket utvidet til å også omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn til lærerutdanning.

– Andelen mannligere lærere er for lav, og vi ønsker oss også flere lærere med innvandrerbakgrunn. Det er viktig at lærerstanden speiler befolkningen og at barn og unge både får mannlige og kvinnelige rollemodeller, uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim da ekstratildelingen kom.