Nasjonal rekruttering til lærerutdanning

Hvordan få flere til å velge grunnskolelærerutdanning 1-7 og barnehagelærerutdanning? Og hvordan skape større mangfold i lærerutdanningene? Her kan du lese mer om det nasjonale rekrutteringsarbeidet ledet av HVL.

Høgskulen på Vestlandet leder et nasjonalt prosjekt som skal få flere til å velge barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen 1-7. trinn. Samtidig arbeides det for å skape et større mangfold, med mål om flere menn og flere personer med innvandrerbakgrunn til lærerutdanningene. HVL har til sammen fått tildelt 16 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til dette viktige og nasjonale rekrutteringsarbeidet. Målet for tildelingene er å styrke rekruttering til lærerutdanning og til positiv omtale av læreryrket.

Viktige rekrutteringstiltak

Nasjonale markedsføringskampanjer:

I samarbeid med et kommunikasjonsbyrå gjennomfører prosjektet digitale markedsføringskampanjer for å skape oppmerksomhet rundt grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn og barnehagelærerutdanningen. Intern produksjon av videoer, bilder, tekst og innhold til nettsiden for kampanjene. Dette distribueres og promoteres videre i annonser og innlegg i sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat, samt i bannerannonser på riksdekkende nettaviser og YouTube.

Presentasjoner fra rollemodeller:

Mannlige studenter og studenter med innvandrerbakgrunn ved BLU og GLU 1-7 blir kurset av dyktige faglærere ved de ulike utdanningsinstitusjonene. Studentene blir trent og veiledet til å presentere lærerutdanningen med sine personlige og inspirerende historier. Etter endt kurs holder rollemodellene digitale/fysiske presentasjoner for elever ved videregående skoler og folkehøgskoler i hele landet. Målet er å bidra til at flere velger BLU og GLU 1-7, samt å stimulere til økt mangfold i lærerutdanningene.

Se alle våre videoer på YouTube her!

Siste saker i media:

Tidligere mediesaker

24. november 2020: Barnehage.no skriver at flere menn enn kvinner hopper av barnehagelærerstudiet.

05. november 2020: Kifinfo.no skriver at alder påvirker om menn fullfører kvinnedominerte studier.

23. juli 2020: Barnehage.no har intervjuet prosjektleder Bente Cathrine Bakke ved HVL om rekrutteringen av menn til barnehagelærerutdanningen. 

5. juli 2020: Porten.no skriver at HVL får seks millioner kroner til å rekruttere menn og personer med innvandrarbakgrunn til GLU 1-7. 

3. juli 2020: Radio Haugaland skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Fagpressenytt skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg til å rekruttere flere menn til lærerutdanningen for de yngste elevene, utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn. HVL får seks millioner kroner til å lede dette arbeidet. 

20. februar 2020: Sak i Sogn avis om møtet mellom forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim og lærerstudent Håkon Eide. (skjermbilde av forside, sak bak betalingsmur)

20. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. (hvl.no)

15. februar 2020: Sjur og Teodor skal få flere menn til å bli lærere i barneskolen (nrk.no)

7. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. (hvl.no)

9. oktober 2019: Vil sende mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere. (Kunnskapsdepartementet)

9. oktober 2019: Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere (forskning.no)

HVL samarbeider med Høgskolen i Innlandet (INN), Norges arktiske universitet (UiT) og Nord Universitet.

hvl_logo.jpg  logo_NORD-200.png   UiT_200.png  INN_logo_200.png

Prosjektdeltakere

Faggruppe

Administrasjonsgruppe

Referansegruppe

Bakgrunn for prosjektet

I 2019 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet så forskere ved OsloMet nærmere på hva som skal til for å rekruttere flere menn til lærerutdanningene for trinn 1- 7. Et av tiltakene foreslått i rapporten var bruk mannlige rollemodeller for å endre kjønnsstereotypiske oppfatninger i forhold til yrkesvalg. I desember 2019 fikk HVL hovedansvar for prosjektet og ble tildelt midler fra KD for å utvikle og sette i gang rollemodelltiltaket. Dette ble starten på det nasjonale rekrutteringsprosjektet. Universitetet i Tromsø, Høyskolen i Innlandet og NORD Universitet kom inn som samarbeidsinstitusjoner.

Les hele rapporten

Tildelinger i 2019, 2020 og 2021 

2019: Kunnskapsdepartementet tildeler HVL 5 000 000 kroner for å ta hovedansvaret for å utvikle et felles tiltak for rekruttering av mannlige søkere til grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn. Tiltaket som først utvikles og settes i gang er bruk av rollemodeller som foreslått i rapporten til OsloMet 2019.

2020: Supplerende tildeling fra KD på 6 000 0000 kroner. Prosjektet skal nå også omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanningen, samt søkere med innvandrerbakgrunn til lærerutdanningene. I tillegg skal HVL nå videre ha ansvar for å ivareta nasjonalt informasjonsarbeid for prosjektet.

2021: Supplerende tildeling fra KD på 5 000 000 kroner. Oppdraget justerer nå hovedfokus til nasjonal rekruttering til lærerutdanningene GLU 1-7 og BLU, samt til læreryrket. Det tidligere oppdraget om mangfold blir en del av dette. Prosjektet skal fortsette å ivareta et nasjonalt informasjonsarbeid som kan bidra til en positiv omtale av læreryrket.