Nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering

Hvordan få flere til å velge lærerutdanning og starte i læreryrket? Hvordan skape større mangfold? Her kan du lese om Nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering som ledes av Høgskulen på Vestlandet.

bilde av Ingvild Brekke Myhre

Ingvild Brekke Myhre

Prosjektleder

HVL leder et nasjonalt prosjekt som har som mål at flere søker lærerutdanning og starter i yrket, samt at det blir et større mangfold blant lærere i barnehage og skole. 

I prosjektet jobber vi kontinuerlig, målrettet og koordinert sammen med relevante aktører om nasjonale og regionale tiltak for god rekruttering til lærerutdanning og læreryrke. Vi samarbeider med barnehage- og skoleeier, UH-institusjoner, studenter og partene i sektoren for å rekruttere og beholde lærere i tråd med behov i barnehager og skoler. Prosjektet skal også bidrar til at fremtidige søkere til utdanningene og til yrket har relevant kunnskap om hva det vil si å være lærer i barnehage og skole.

Stillingsutlysning: Postdoktor. Ønsket oppstart 01.08.2024. Se annonsen her. 

Høgskulen på Vestlandet har ledet dette nasjonale rekrutteringsarbeidet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet siden 2019, og har gjennom årene hatt fokus på blant annet menn til læreryrket, mangfold i utdanning og yrket, rollemodeller og rekrutteringskampanjer.

Hør intervju med prosjektleder Ingvild Brekke Myhre her (SunnhordalandPodden 01.04.24)  

Noen rekrutteringstiltak

Nasjonale markedsføringskampanjer

I samarbeid med kommunikasjonsbyrå gjennomfører prosjektet digitale markedsføringskampanjer for å skape oppmerksomhet rundt grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Dette omfatter bl.a. produksjon av videoer, bilder og tekst til kampanjenettsider. Innholdet promoteres videre i annonser og innlegg i ulike sosiale medier. Det har også blitt produsert innholdsreklamer publisert på VG.no både for grunnskolelærerutdanningen/yrket og barnehagelærerutdanningen/yrket. 

Sjekk ut våre kampanjenettsider her:

BLU: burdebli.no

GLU: laererenmin.no

Se våre videoer på YouTube her!

Presentasjoner fra rollemodeller

Mannlige studenter og studenter med flerkulturell bakgrunn ved BLU og GLU 1-7 blir kurset av dyktige faglærere ved de ulike utdanningsinstitusjonene. Studentene blir trent og veiledet til å presentere lærerutdanningen med sine personlige og inspirerende historier. Etter endt kurs holder rollemodellene digitale/fysiske presentasjoner for elever ved videregående skoler og folkehøgskoler i hele landet. Målet er å bidra til at flere velger BLU og GLU 1-7, samt å stimulere til økt mangfold i lærerutdanningene. Per 15. april 2023 har ca. 5300 elever i videregående skoler og folkehøyskoler i Norge fått inspirasjonsbesøk av rollemodeller. 

Se eksempel på en rollemodellpresentasjon her!

Rapporter

September 2019: Rapport fra OsloMet: Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 

August 2022: Rapport fra Kunnskapssenter for utdanning: Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole - et kunnskapsgrunnlag

Utsendelser

Pdf til barnehageeiere: Hvordan få flere menn til å bli barnehagelærere?

Pdf flygeblad: Viktig fakta om grunnskole- og barnehagelærerutdanning.

Aktuelle saker i media: 

Tidligere mediesaker

"Gutter og helsefag" lar seg inspirere av rollemodelltiltaket (kifinfo.no 29.08.22)

Slik jobber de for å få flere til å velge lærerutdanning (khrono.no - 24. juli 2022)

Slik er lærerlivets ulike faser (Innholdsreklame på VG.no - desember 2021)

Tema: Menn i barnehagen (Første steg - oktober 2021)

Norge trenger fortsatt flere lærere (Khrono.no 4. mars 2021)

Halvparten av mannlige lærerstudenter slutter (TV2.no 15. april 2021)

Alle elever trenger forbilder i klasserommet (HVL.no 17. februar 2021)

24. november 2020: Barnehage.no skriver at flere menn enn kvinner hopper av barnehagelærerstudiet.

05. november 2020: Kifinfo.no skriver at alder påvirker om menn fullfører kvinnedominerte studier.

23. juli 2020: Barnehage.no har intervjuet prosjektleder Bente Cathrine Bakke ved HVL om rekrutteringen av menn til barnehagelærerutdanningen. 

5. juli 2020: Porten.no skriver at HVL får seks millioner kroner til å rekruttere menn og personer med innvandrarbakgrunn til GLU 1-7. 

3. juli 2020: Radio Haugaland skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Fagpressenytt skriver at HVL får seks millioner til prosjektet. 

3. juli 2020: Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg til å rekruttere flere menn til lærerutdanningen for de yngste elevene, utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn. HVL får seks millioner kroner til å lede dette arbeidet. 

20. februar 2020: Sak i Sogn avis om møtet mellom forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim og lærerstudent Håkon Eide. (skjermbilde av forside, sak bak betalingsmur)

20. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. (hvl.no)

15. februar 2020: Sjur og Teodor skal få flere menn til å bli lærere i barneskolen (nrk.no)

7. februar 2020: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim møtte rollemodeller ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. (hvl.no)

9. oktober 2019: Vil sende mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere. (Kunnskapsdepartementet)

9. oktober 2019: Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere (forskning.no)

Prosjektdeltakere

Faggruppe

Administrasjonsgruppe

Referansegruppe

Styringsgruppe

Tall og fakta:

Nasjonal statistikk fra Samordna opptak:

Søkere med GLU 1-7. trinn som førstevalg i 2023: Totalt 1878 personer. Kjønnsfordelingen er 79,3 % kvinner og 20,7 % menn.

Søkere med BLU som førstevalg i 2023: Totalt 2557 personer. Kjønnsfordelingen er 84,5 % kvinner og 15,5 % menn.

Nasjonal statistikk fra Statistisk sentralbyrå:

Barnehagelærere i Norge med innvandrerbakgrunn utgjør 10,2 %. (Tall fra 2021)

Grunnskolelærere i Norge med innvandrerbakgrunn utgjør 8,1 % (Tall fra 2021)