Arbeids- og kompetanseområde

Professor i pedagogikk og Ph.d. i vitenkapsteori. Underviser på PhD - programmet Danning og didaktiske praksiser, Master i prof.ped,  bachelor i pedagogikk Forsker på utdanningspolitikk, reformer, retorikk, lærerprofesjonalitet, lærer - og barnehagelærerutdanning. Tidligere leder av Senter for utdanningsforskning, styret ved Høgskulen i Bergen og ledergruppen ved lærerutdanningen. Ledet det strategiske forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet m/prof. Thorolf Krüger. Har vært prosjektleder for Følgegruppen BLU til ny barnehagelærerutdanning. Var medlem i Lærerprofesjonens etiske råd. Leder forskergruppen Political Economy in Teacher Education Research (PETER)

Underviser i

 • Pedagogikk, vitenskapsteori, reformer, utdanningspolitikk, danning og didaktiske praksiser, profesjonsteori, retorikk

Forskar på

Reformers retorikk og prasis, utdanningspolitikk, retorikk og profesjoner

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Politikerløftet – den nødvendige reformen & Å være leder i en tid med politisk hyperaktivisme

  Trippestad, Tom Are (2021)
 • Sosiologisalongen: Pisa-bløffen

  Vogt, Kristoffer Chelsom, Trippestad, Tom Are, Ulvestad, Roar, Sjøberg, Svein (2021)
 • Policy rhetorics and responsibilization in the formation of early childhood Education Leaders in Australia

  Nuttall, Joce, Henderson, Linda, Wood, Elisabeth, Trippestad, Tom Are (2020)
 • Et skråblikk på utviklingstrekk i skolen - reformer eller deformer?

  Trippestad, Tom Are (2020)
 • Å være leder i en tid med politisk hyperaktivisme

  Trippestad, Tom Are (2020)