Arbeids- og kompetanseområde

Professor i pedagogikk og Ph.d. i vitenkapsteori. Underviser på PhD - programmet Danning og didaktiske praksiser, Master i prof.ped,  bachelor i pedagogikk Forsker på utdanningspolitikk, reformer, retorikk, lærerprofesjonalitet, lærer - og barnehagelærerutdanning. Tidligere leder av Senter for utdanningsforskning, styret ved Høgskulen i Bergen og ledergruppen ved lærerutdanningen. Ledet det strategiske forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet m/prof. Thorolf Krüger. Har vært prosjektleder for Følgegruppen BLU til ny barnehagelærerutdanning. Var medlem i Lærerprofesjonens etiske råd. Leder forskergruppen Political Economy in Teacher Education Research (PETER)

Underviser i

  • Pedagogikk, vitenskapsteori, reformer, utdanningspolitikk, danning og didaktiske praksiser, profesjonsteori, retorikk

Forskar på

Reformers retorikk og prasis, utdanningspolitikk, retorikk og profesjoner

Forskargrupper

Publikasjonar