Arbeids- og kompetanseområde

Professor i pedagogikk og PhD i vitenkapsteori. Underviser på PhD - programmet Danning og didaktiske praksiser, master i prof.ped,  bachelor i pedagogikk. Forsker på utdanningspolitikk, reformer, retorikk, lærerprofesjonalitet, lærer - og barnehagelærerutdanning. Tidligere leder av Senter for utdanningsforskning, styret ved Høgskulen i Bergen og ledergruppen ved lærerutdanningen. Ledet det strategiske forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet m/prof. Thorolf Krüger. Har vært prosjektleder for Følgegruppen BLU til ny barnehagelærerutdanning. Var medlem i Lærerprofesjonens etiske råd. Er med i nasjonal styringsgruppe for rekruttering til barnehage og lærerutdanning  Ledert forskergruppen Political Economy in Teacher Education Research (PETER) med Viv Ellis. Leder i dag forskergruppen COMPETE med Erlend Eidsvik.

Underviser i
  • Pedagogikk, vitenskapsteori, reformer, utdanningspolitikk, danning og didaktiske praksiser, profesjonsteori, retorikk
Forskar på

Reformers retorikk og prasis nasjonalt og internasjonalt, radikale reformer utdanningspolitikk, retorikk og profesjoner

Forskargrupper