Publications

 • Politikerløftet – den nødvendige reformen & Å være leder i en tid med politisk hyperaktivisme

  Trippestad, Tom Are (2021)
 • Sosiologisalongen: Pisa-bløffen

  Vogt, Kristoffer Chelsom, Trippestad, Tom Are, Ulvestad, Roar, Sjøberg, Svein (2021)
 • Policy rhetorics and responsibilization in the formation of early childhood Education Leaders in Australia

  Nuttall, Joce, Henderson, Linda, Wood, Elisabeth, Trippestad, Tom Are (2020)
 • Et skråblikk på utviklingstrekk i skolen - reformer eller deformer?

  Trippestad, Tom Are (2020)
 • Å være leder i en tid med politisk hyperaktivisme

  Trippestad, Tom Are (2020)