Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Instituttet har ca 190 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord som underviser på alle nivå ved lærarutdanningane og andre utdanninger ved FLKI.

Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag er involvert i barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanningane, bachelorutdanningar i folkehelse og idrett/kroppsøving, praktisk pedagogisk utdanning og masterutdanningar i undervisningsvitskap, samfunnsfagdidaktikk, IKT i læring, utdanningsleiing, barnehagekunnskap, læring og undervisning og spesialpedagogikk. Instituttet bidrar også til fakultetet sitt Ph.D.-program Danning og didaktiske praksisar.

Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningane våre og deltar i fagleg nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet har som mål å vere i front av profesjonsorientert kompetanseutvikling innanfor sine fagfelt. I denne samanhengen er vi i kontinuerleg samarbeid med viktige aktørar i regionen om til dømes etter- og vidareutdanning og skule- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Fageiningar

Instituttet har fem fageiningar, som leiast av kvar sin assisterande instituttleiar:


Instituttleiar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett