Assisterande instituttleiar

Bente Opheim

Arbeids- og kompetanseområde

Er historikar med særskild kompetanse på mellomalderen. Har også arbeidd ein del med digital analyse av historisk materiale og digital kompetanse i undervisning og læring. Eg underviser og rettleiar også innan ulike historiedidaktiske tematikkar som angår innhald og bruk av lærebøker, undervisning i samfunnsfag, læreplanar, vurdering og så vidare.

Underviser i
  • Grunnskulelærarutdanninga
  • Master i samfunnsfagdidaktikk
Forskar på
  • Mellomalderhistorie
  • Historiedidaktikk
  • Historiske mytar og forteljingar
  • Mellomalderhistorie
  • Sosiale relasjonar og -nettverk
  • Historiedidaktikk
  • Historiske mytar og forteljingar
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle