Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) har om lag 6 000 studentar på campus Sogndal, Bergen og Stord. Fakultetet består av fire institutt og fire senter.

Fakultetet har programansvarlege som jobber på tvers av institutta:

  • Studieprogramansvarleg for musikk, drama og masterutdanningar:
  • Studieprogramansvarleg for grunnskulelærarutdanningar og tilhøyrande masterutdanningar: Bodil Kjesbo Risøy
  • Studieprogramansvarleg for barnehagelærar- og masterutdanningar: Margareth Eilifsen
  • Studieprogramansvarleg for teiknspråk og tolkning: Inger Birgitte Torbjørnsen
  • Studieprogramansvarleg for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Arne Kaldestad
  • Studieprogramansvarleg for folkehelse, idrett og masterutdanningar: Joar Fossøy
  • Studieprogramansvarleg for etter- og vidareutdanning: Osvald Lykkebø