Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er den største lærarutdanninga og den nest største barnehagelærarutdanninga i landet. I tillegg har fakultetet utdanningstilbod og forsking innan idrett, friluftsliv, folkehelse, kunstfag og teiknspråk og tolking.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har om lag 6000 studentar og 600 tilsette fordelt på campusane i Bergen, Sogndal og Stord. Fakultetet tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har eit tett samarbeid med samfunn- og arbeidsliv. 

Du kan lese meir om samarbeid innan lærarutdanning og kreative fag på denne sida, og meir om samarbeid innan friluftsliv og folkehelse på denne sida

Dekanat

Fakultetet har fire institutt

Fakultetet har i tillegg sju programansvarlege som jobbar på tvers av institutta:

  • Studieprogramansvarleg for musikk, drama og masterutdanningar: Fungerande studieprogramansvarleg Oded Ben-Horin
  • Studieprogramansvarleg for grunnskulelærarutdanningar og tilhøyrande masterutdanningar: Bodil Kjesbo Risøy
  • Studieprogramansvarleg for barnehagelærar- og masterutdanningar: Margareth Eilifsen
  • Studieprogramansvarleg for teiknspråk og tolkning: Inger Birgitte Torbjørnsen
  • Studieprogramansvarleg for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Arne Kaldestad
  • Studieprogramansvarleg for folkehelse, idrett og masterutdanningar: Joar Fossøy
  • Studieprogramansvarleg for etter- og vidareutdanning: Osvald Lykkebø

Forskingsprogram

Meir om fakultetet