Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) har om lag 6 000 studentar på campus Sogndal, Bergen og Stord. Fakultetet består av fire institutt og fire senter.

Fakultetet har programansvarlege som jobber på tvers av institutta:

Forsking ved FLKI

Forsking ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett er organisert under desse forskingsprogramma:

  • Kommunikasjon og didaktiske praksisar
  • Kunst, kreativitet og kulturmøte
  • Profesjons- og praksisnær utdanningsforsking (PPUF)
  • Mangfold, bærekraft og deltakelse i barnehage, skole og samfunn
  • Idrett, fysisk aktivitet og kosthald