Studieprogramleiar

Hans Mark Svedal

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsett ved HVL (tidlegare HiSF) som høgskulelektor i musikk sidan 2009. Utdanna allmennlærar med hovudfag i etnomusikologi. Bakgrunn som lektor ved ungdomsskule og dirigent og fløytepedagog ved kulturskule. Har undervist studentar ved utdanningane grunnskulelærar, barnehagelærar, barnevernspedagog og praktisk-pedagogisk utdanning. 

Har undervist i ulike delemne i musikk for grunnskulelærarstudentar: musikkteori, høyrelære, arrangering/komponering, didaktikk, bruksinstrument. Har undervist i musikk og kunst, kultur og kreativitet for barnehagelærarstudentar. Har undervist i aktivitetsfag musikk for barnevernspedagogar. Har undervist i temaa fleirkultur, og samiske forhold og kultur for barnehagelærar-, grunnskulelærar- og PPU-studentar. Temaet estetiske læreprosessar for grunnskulelærarstudentar. 

 

Underviser i
 • Grunnskulelærar - Musikk 1, 1-7 og 5-10
 • Barnehagelærar - Kunst, kultur og kreativitet
 • Barnevernspedagog - Positive læringsmiljø/aktivitetsfag musikk
 • Grunnskulelærar og PPU - fleirkultur, samiske forhold
Forskar på
 • Samisk kultur
 • Estetiske læreprosessar
 • Kulturell brubygging

Publikasjonar

 • Conveying Sami Culture in Teacher’s Education

  Svedal, Hans Mark, Harbitz, Henriette Marie (2019)
 • Cultural Bridgebuilding in Early Childhood

  Harbitz, Henriette, Svedal, Hans Mark (2018)
 • Estetiske læreprosesser og kulturutrykk- ein veg til kulturell brubyggjing?

  Harbitz, Henriette, Svedal, Hans Mark (2017)
 • Kulturell brubygging i barnehagen

  Svedal, Hans Mark, Harbitz, Henriette (2016)
 • Jazzspire

  Skjerdal, Lena, Svedal, Hans Mark (2015)
 • Vis alle