Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Institutt for idrett, kosthald og naturfag tilbyr utdanning innafor fagområda idrett, kroppsøving, folkehelse, friluftsliv, naturfag og mat og helse. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er òg ein del av instituttet.

Instituttet har ansvar for fleire utdanningar på bachelornivå innan idrett, kroppsøving, friluftsliv og folkehelsearbeid. I tillegg kjem masterutdanningar i idrettsvitskap og fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemiljø.

Instituttet gir og undervisning på sine fagområde på alle nivå i barnehagelærarutdanninga og ved grunnskulelærarutdanningane og bidreg i fakultetet sitt ph.d.-program Danning og didaktiske praksisar.

Tilsette på instituttet er involvert i forsking og utviklingsarbeid som er relevant for aktiviteten ved fakultetet og deltek i faglege nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er òg ein viktig aktør regionalt og nasjonalt for å bidra til vidareutdanning og kompetanseutvikling i skule, barnehage og det sivile samfunn.

Vi held til i Bergen, Sogndal og på Stord og har om lag 110 tilsette.

Leiing ved instituttet

Instituttleiar er Frode Fretland.

Assisterande instituttleiarar ved IIKN har følgande funksjonsansvar: