Assisterande instituttleiar

Ingrid Leversen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er assisterende instituttleder ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag, med funksjonsansvar for barnehagelærarutdanningen og regional kompetanseutvikling, og leder for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved instituttet (se mhfa.no).

Jeg har Ph.d. og hovedfag i helsefremmende arbeid/helsepsykologi fra HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen. I tillegg har jeg utdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi, og er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Bergen. Jeg har tidligere ved høgskolen jobbet som senterleder, og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.