Assisterande instituttleiar

Ingrid Leversen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er assisterende instituttleder ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag. Mitt funksjonsansvar er nasjonalt oppdrag og etter- og videreutdanning. Jeg er gjennom dette arbeidet også leder for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet som er en del av instituttet (mhfa.no). Jeg har utdanning i helsefremmende arbeid/helsepsykologi gjennom min ph.d. og hovedfag fra HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen. I tillegg har jeg utdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi, og er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Bergen. Jeg har tidligere ved høgskolen jobbet som senterleder, og seniorrådgiver, ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.