Assisterande instituttleiar

Ane Kristiansen Solbraa

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er assisterende instituttleder ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag. Mitt funksjonsansvar er idrett, fysisk aktivitet og kostholdsutdanningene ved instituttet. I tillegg har jeg campusansvar for instituttet ved Campus Sogndal.

Jeg har en idrettsutdannelse fra Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norges idrettshøgskole med doktorgrad innen fysisk aktivitet og folkehelse, og er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo. Jeg har tidligere vært programansvarlig for bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse og master i idrettsvitskap.

Underviser i

  • I min nåværende stilling underviser jeg ikke. Tidligere har jeg undervist i emner på bachelor idrett, fysisk aktivitet og helse, master i idrettsvitskap og master innan samhandling i helse- og sosialtenester

Forskar på

  • FACT (Førde Active Transport) Study
  • Frisklivssentral – ei kommunal helseteneste for livsstilsendring
  • Fysisk aktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos voksne i Sogn og Fjordane

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar