Assisterande instituttleiar

Ane Kristiansen Solbraa

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er assisterende instituttleder ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag. Jeg har funksjonsansvar for idretts-, friluftslivs- og folkehelseutdanningene, lærerutdanning i praktisk og estetiske fag kroppsøving og idrettsfag og videreutdanninger ved instituttet. I tillegg har jeg et særlig fokus på campusutvikling og samhandling mellom instituttet og andre enheter på campus Sogndal. 

Jeg har en idrettsutdannelse fra Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norges idrettshøgskole med doktorgrad innen fysisk aktivitet og folkehelse, og er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo. Jeg har tidligere vært programansvarlig for bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse og master i idrettsvitskap.

Underviser i

  • I min nåværende stilling underviser jeg ikke. Tidligere har jeg undervist i emner på bachelor idrett, fysisk aktivitet og helse, master i idrettsvitskap og master innan samhandling i helse- og sosialtenester

Forskar på

Doktorgraden min omhandlet fysisk aktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Etter endt doktorgrad har forskningen min i all hovedsak handlet om forebyggende fysisk aktivitet i helsetjenesten og befolkningstiltak for økt fysisk aktivitet i hverdagen, blant annet sykling som aktiv transport. Forskningsaktiviteten min har særlig vært knytt til disse tre prosjektene:

  • FACT (Førde Active Transport) Study
  • Frisklivssentral – ei kommunal helseteneste for livsstilsendring
  • Fysisk aktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos voksne i Sogn og Fjordane

Forskargrupper

Publikasjonar