Føtter med joggesko i gras.

Fysisk aktivitet og folkehelse

Forskargruppa har som mål å drive relevant og praksisnær forsking av høg kvalitet innan fysisk aktivitet og folkehelse for å sikre ei berekraftig framtid.