Høgskulelektor

Solveig Nordengen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er stipendiat ved HVL tilknyttet forskningsprosjektet Førde Active Transport Study (FACT). Begynt på stipendiatperioden i august 2016. Fra tidligere har jeg en master i idrettsvitenskap fra HiSF/NIH.

Underviser i

  • Idrettsfordypning
  • Folkehelsearbeid
  • Tilpassa fysisk aktivitet

Forskar på

  • Helsegevinster av sykkel som transportform

Publikasjonar