Førsteamanuensis

Ellen Eimhjellen Blom

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning og undervisning innen forebyggende helsearbeid, livsstilsendring og folkehelse. Utdannet fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi fra Norges Idrettshøgskole. Har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, folkehelsedivisjonen. Ph.d. på endring i fysisk aktivitet og livskvalitet hos deltakere ved norske Frisklivssentraler. Er nå involvert i Program for folkehelsearbeid i kommuner i Vestland og leder prosjektet Samskaping for eit berekraftig Sogn. Underviser og er emneansvarlig ved master Idrettsvitskap og bachelor Trening, fysisk aktivitet og helse.

Underviser i
  • Fysisk aktivitet
  • Folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Langrenn og skileik
Forskar på
  • Frisklivssentraler - en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring
  • Samskaping for eit berekraftig Sogn
  • Fysisk aktivitet
Forskargrupper