Postdoktor

Katrine Nyvoll Aadland

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har arbeidd ved Høgskulen på Vestlandet (tidlegare Høgskulen i Sogn og Fjordane) sidan 2010, frå hausten 2017 som førsteamanuensis. Eg er for tida postdoktor i eit stort forskingsprosjekt som undersøkjer effekter av ein intervensjon med meir fysisk aktivitet i barnehagen. Hovudfokuset for mitt forskingsarbeid er effektane av fysisk aktivitet på kognitive funksjonar og sosio-emosjonell utvikling.  

Underviser i
  • Fysisk aktivitet i barnehage og skule
  • Fysisk aktivitet og kognitiv funksjon
  • Kroppsøvingsdidaktikk
Forskar på
  • Fysisk aktivitet i barnehagen
  • Fysisk aktivitet i skulen
  • Effektar av fysisk aktivitet på kognitiv og sosio-emosjonell utvikling
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar