Førsteamanuensis

Amund Riiser

Amund Riiser
Epost: Send epost
Sogndal
STA, 03-62

Arbeids- og kompetanseområde

Nåværende arbeidsoppgaver. Studiekoordinator for Master i Idrettsvitenskap. Undervisning: Fysisk aktivitet og helse, Fysiologi, Utholdenhetstrening, Lungelidelser, Langrenn m.m. Sensor: Humanfysiologi, Sykkel, Masteroppgaver og Masteremner knytet til fysisk aktivitet og helse Veileder: Bachelor, Master og PhD 

Underviser i

  • Fysisk aktivitet og helse, Fysiologi, Utholdenhetstrening, Lungelidelser, Langrenn m.m

Forskar på

  • Jeg deltar i forskningsprosjektene Førde Active Transport (FACT) studien og fotballforskning (KICK).

Forskargrupper