Stipendiat

Elisabeth Straume Haugland

Elisabeth Straume Haugland
Epost: Send epost
Sogndal
STA, 03-80I

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er stipendiat tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjektet Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW). Mitt forskningsarbeid vil i hovedsak omhandle fysisk aktivitet, motorikk og fysisk form hos norske barnehagebarn. 

 

Underviser i
  • Barn, natur og rørsle
  • Fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv
  • Folkehelsearbeid
  • Barn, natur og friluftsliv
Forskar på
  • Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)
  • Fysisk aktivitet, motorikk og fysisk form hos barnehagebarn
Forskargrupper