Førsteamanuensis

Hege Eikeland Tjomsland

Arbeids- og kompetanseområde

Å være med og utvikle kompetansehevingstiltak som bidrar til å utvikle læringsmiljø hvor barn og ungdom trives og har det godt; opplever livsmestring og utvikling engasjerer meg, enten tiltakene retter seg mot klasserommet, skolegården eller idrettsbanen. På UiB, HINN og HVL har jeg deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekt med målsetning om å bidra til nettopp dette. Min spisskompetanse er derfor knyttet til utvikling og evaluering av kompetansehevingstiltak og etter- og videreutdanningsemner for lærere.

Jeg har vært tilsatt på HVL siden 2016. Først som seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, og fra 2019 som førsteamanuensis ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag.

 

Underviser i
 • Folkehelse og livsmestring i skolen
 • GLU forskerlinjen
 • FOU kontakt Skranevatnet skole
Forskar på
 • Folkehelse og livsmestring i skolen
 • Evalueringsforskning
Forskargrupper

Leiing i og av utdanningssystem

Utvalde publikasjonar

 • School Health Promotion

  Samdal, Oddrun Elisabeth, Larsen, Torill Marie Bogsnes, Tjomsland, Hege Eikeland (2023)
 • Helskoletilnærming til folkehelse og livsmestring

  Samdal, Oddrun Elisabeth, Tjomsland, Hege Eikeland (2023)
 • Effekten av et kompetanseutviklingstiltak for tilrettelegging av fysisk aktivitet på kognisjon og læring hos 3 og 4 åringer: Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

  Vabø, Kristoffer Buene, Aadland, Katrine Nyvoll, Aadland, Eivind, Haugland, Elisabeth Straume, Johannessen, Kjersti, Tjomsland, Hege Eikeland (2023)
 • It's the journey, not the arrival that matters – Teachers' perceptions of their practice after participating in a continuing professional development program in physically active learning

  Teslo, Ståle Bye, Jenssen, Eirik S., Thurston, Miranda, Mandelid, Mathias Brekke, Resaland, Geir Kåre, Chalkley, Anna (2023)
 • The relationship between motivational regulations and physical activity levels during physically active lessons among 6th and 8th grade adolescents.

  Reinboth, Michael Sæther, Johansen, Jan-Michael, Mandelid, Mathias, Tjomsland, Hege Eikeland, Thurston, Miranda, Resaland, Geir Kåre (2023)