Postdoktor

Ada Kristine Ofrim Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

- Fysisk aktivitetsnivå og aktivitetsmønster blant barn 

- Objektive målemetoder for fysisk aktivitet (akselerometer)

- Barns motoriske utvikling og viktigheten av fysisk aktivitet i tidlige barneår

- Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og folkehelse

- Kartlegging av fysisk aktivitet og helsevaner i befolkningen

- Kardiometabolske risikofaktorer hos barn i skolealder, og bruk av fysisk aktivitet i forebygging av disse 

 

Underviser i
  • Fysisk fostring i Natur, helse og rørsle (bachelor, BLU)
  • Forebyggende fysisk aktivitet barn og unge (bachelor, idrettsvitenskap)
  • Bevegelse, læring og folkehelse (master, idrettsvitenskap)
Forskar på
  • Fysisk aktivitet
  • Motoriske ferdigheter
Forskargrupper