Høgskulelektor

Øystein Lerum

Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet tilknytt fleire nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt, bla. Active Smarter Kids (ASK), School in Motion (ScIM) og Activating Classroom Teachers (ACTivate)

Arbeidstittel på mitt PhD prosjekt er "Teach(ers) in Motion - what portrays teachers movement integration"

Forskingsinteressa mi er hovudsakelig fysisk aktivitet og bevegelse i skulen og kroppsøving. Føl meg gjerne på Twitter eller besøk min Google Scholar profil får å lese meir om mine arbeid.

Underviser i

  • Grunnskulelærarutdanning 5-10/1-7
  • Idrett, fysisk aktivitet og helse
  • Idrett og kroppsøving

Forskar på

  • Fysisk aktivitet og bevegelse i skulen

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar