Høgskulelektor

Øystein Lerum

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser hovudsakleg i ulike emner i kroppsøving i grunnskulelærarutdanning. 

Forskar for tida på fysisk aktivitet i skulen og er tilknytt fleire nasjonale og internasjonale forsking- og utviklingsprosjekt, bla. Active Smarter Kids (ASK), School in Motion (ScIM), Activating Classroom Teachers (ACTivate) og Senter for Fysisk Aktiv Læring (SEFAL)

Besøk min Twitter eller Google Scholar profil for å lese meir om mine arbeid.

Underviser i
  • Kroppsøving i grunnskulelærarutdanning (1.-7.trinn & 5.-10. trinn)
  • Lærarspesialistutdanning i kroppsøving (8.-13. trinn)
  • Master Idrettsvitskap
Forskar på
  • Fysisk aktivitet i skulen
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle