Selvstendige, selvhjulpne og aktive eldre (ISRAE)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

August 2016 - Juli 2020

Finansieringskjelder

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Totalbudsjett

3000000 NOK