Professor

Anne Marie Sandvoll

Arbeids- og kompetanseområde

Er tilsett på Fagseksjon master i folkehelse og allmennsjukepleie, der eg mellom anna har emneansvar for masteroppgåva i samhandling og folkehelse (MS1-306/307). Er oppteken av koplinga mellom praksisfeltet, forsking, undervisning og rettleiing, eit samspel som pregar min undervisningspraksis. Har god erfaring med å involvere studentar i forsking. Mellom anna har vi gjennomført ein studie der vi involverte fyrste års sjukepleiestudentar i forsking i sjukeheim. Eg har også erfaring med involvering av masterstudentar i forsking. Eg er sjukepleiar, har hovudfag i helsefag og ph.d. i sjukepleie. Fekk status som merittert underviser juni 2022.

Forskar på

  • Eldreomsorg; pleiepraksis i sjukeheim, samhandling, aktivitetar for bebuarar i sjukeheim og eldre sitt funksjonsnivå.

Forskargrupper

Publikasjonar