Facilitation and Innovation in community health services (FICHS)

Forskernettverket FICHS forsker på person-sentrert praksisutvikling, et konsept som legger vekt på å plassere personen i sentrum av beslutningene som tas.

Person-sentrert praksisutvikling er en deltagende aksjonsforskningsmetode som legger vekt på innovasjon i helsetjenesten for å fremme person-sentrert omsorg og kultur.

Nettverket holder kurs, seminarer og workshops sammen med og for praksisfeltet for å forbedre og endre praksis. Blant annet holder nettverket opplæring i fasilitering, evalueringsforskning og deltagende aksjonsforskning.

Forskningsområder

Forskningen dreier seg rundt nettverkets sentrale temaer, særlig relatert til:

  • person-senteret praksisutvikling
  • fasilitering
  • evalueringsforskning
  • innovasjon sammen med de det angår

Forskningen formidles og publiseres nasjonalt og internasjonalt. 

Samarbeidspartnere

Nettverket er knyttet til rollen som Senter for Omsorgsforskning har som forskningsfaglig rådgiver for utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) på Vestlandet:

  • USHT Stavanger
  • USHT Fonna (Haugesund)
  • USHT Bergen
  • USHT Førde

Medlemmene arbeider med undervisning og utviklingsarbeid overfor og med praksis, inkludert evaluering av mindre prosjekter.

Pågående forskningsprosjekter

Leder

bilde av Christine Øye

Christine Øye

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Nestleder

bilde av Tone Elin Mekki

Tone Elin Mekki

Førsteamanuensis, Senter for omsorgsforsking