Høgskulelektor

Sølvi Anne Eide Lunde

Arbeids- og kompetanseområde

Emneansvarleg ved Bachelor i sykepleie for praksisemne SYKH360P Fagleg leiing, tenesteutvikling og innovasjon. Praksisrettleiar innan folkehelse, psykisk helsetjeneste og kommunehelsetenesta.

Bakgrunn: Vidareutdanning innan kreft - og psykiatrisk sjukepleiar samt leiarutdanning. Omlag 30 års erfaring hovudsakleg frå kommunehelsetenesta både som utøvande kreft- og psykiatrisk sjukepleiar samt leiar på ulike nivå.

Underviser i
 • Fagområde knytta til min bakgrunn med hovedvekt på kroniske og langvarige helseutfordringar og lindrande behandling samt helsefremmande og sjukdomsforebyggande arbeid.
Forskar på

Pedagogisk forsking- og utviklingsarbeid 

Førehandssamtalar i palliativ fase i kommunehelsetenesta

Forskargrupper

Publikasjonar

 • HOPE Questions - spiritual assessment in palliative care

  (2023)
 • TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS

  Brenna, Sissel Johansson, Kvilhaugsvik, Bente, Lunde, Sølvi Anne Eide, Andersen, Irene Aasen, Solheim, Inger, Braseth, Turid Aarhus, Kaale, Helga Kristin, Fredheim, Kari, Strøm, Bergliot, Blåsternes, Edith Margrethe, Løberg, Aina Helen, Aasen, Unni Margrethe Uren, Skahjem, Anne Charlotte (2021)
 • Sjukepleiestudentar lærer å kommunisere med born i alternativ praksis Barnehagar og bamsesjukehus som praksisarena

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Røthing, Merete, Røthing, Merete (2021)
 • Kva er viktig for deg i sluttfasen av livet?

  (2019)
 • Ressursnettverka i kreftomsorg og lindrande behandling si rolle i pasienten sine overganger mellom sjukehus og kommune

  (2019)
Vis alle