Høgskulelektor

Sølvi Anne Eide Lunde

Arbeids- og kompetanseområde

Funksjon: Emneansvarleg for emne 2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetenesten og psykisk helse samt praksisemne heimesjukepleietenesta, psykisk helseteneste og sykehjem/ institusjon med fokus på langtidssjuke.

Bakgrunn: Vidareutdanning innan kreft - og psykiatrisk sjukepleiar samt leiarutdanning. Omlag 30 års erfaring hovudsakleg frå kommunehelsetenesta både som utøvande kreft- og psykiatrisk sjukepleiar samt leiar på ulike nivå.

Praksis: Er praksislærar innan heimesjukepleietenesta, psykisk helseteneste og sykehjem/ institusjon med fokus på langtidssjuke.

Underviser i

 • Fagområde knytta til min bakgrunn med hovedvekt på kroniske og langvarige helseutfordringar og lindrande behandling samt helsefremmande og sjukdomsforebyggande arbeid.

Forskargrupper

Publikasjonar

 • TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS

  Brenna, Sissel Johansson, Kvilhaugsvik, Bente, Lunde, Sølvi Anne Eide, Andersen, Irene Aasen, Solheim, Inger, Braseth, Turid Aarhus, Kaale, Helga Kristin, Fredheim, Kari, Strøm, Bergliot, Blåsternes, Edith Margrethe, Løberg, Aina Helen, Aasen, Unni Margrethe Uren, Skahjem, Anne Charlotte (2021)
 • Kva er viktig for deg i sluttfasen av livet?

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Ressursnettverka i kreftomsorg og lindrande behandling si rolle i pasienten sine overganger mellom sjukehus og kommune

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Avklarende samtaler - Sykepleieres erfaring med ikke planlagte, avklarende samtaler med pasienter i siste fase av livet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Bie, Kristin (2019)
 • Palliativ behandling, pleie og omsorg - utdanningskvalitet i bachelor sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Fjose, Marianne, Valen, Kristin, Hjelmeland, Inger Helen Hardeland, Skogstrand, Sigrid Bøe, Sand, Anne Marit (2018)
 • Vis alle