Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Vi skal styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, folkehelse og livsstil, samt utdanningskvalitet.

Vi held til i Førde, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har om lag 3000 studentar og om lag 195 årsverk.

Utdanningsprogram

Leiing

bilde av Georg Førland

Georg Førland

Instituttleiar

bilde av Else Cathrine Rustad

Else Cathrine Rustad

Viseinstituttleiar

Fagseksjonsleiing

Instituttet har åtte fagseksjonar. Dei leiast av kvar sin fagseksjonsleiar med heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi:

Bachelor sjukepleie, Bergen

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Desentralisert bachelor sjukepleie, Bergen:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Bachelor sjukepleie, Stord:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Bachelor sjukepleie, Haugesund:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Bachelor sjukepleie, Førde:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Master i klinisk sjukepleie:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Master jordmor og helsesykepleie: 

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Master folkehelse og allmennsjukepleie: 

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap