Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Vi skal styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, folkehelse og livsstil, samt utdanningskvalitet.

Vi held til i Førde, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har 2400 studentar og om lag 210 tilsette.

Utdanningsprogram

Leiing

Instituttleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

.

Viseinstituttleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Fagseksjonsleiing

Instituttet har åtte fagseksjonar. Dei leiast av kvar sin fagseksjonsleiar med heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi:

Bachelor sjukepleie, Bergen

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Desentralisert bachelor sjukepleie, Bergen:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Bachelor sjukepleie, Stord:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Bachelor sjukepleie, Haugesund:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Bachelor sjukepleie, Førde:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Master i klinisk sjukepleie:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Master jordmor og helsesykepleie: 

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 

Tverrfagleg master og etter- og vidareutdanning: 

Professor og fagseksjonsleiar
Institutt for helse- og omsorgsvitskap