Instituttleiar

Georg Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Ansvar for personal, økonomi og strategi på instituttnivå. Leiarerfaring frå ulike nivå innan høgskulesektoren og vore delaktig i gjennomføring av fleire organisasjonsendringar. Har erfaring frå ulike styreverv. Lang erfaring innan undervisning og rettleiing. Har doktorgrad innan medisinsk vitskap frå Karolinska Institutet (2014), med tema læringsprosessar relatert til helse og kronisk sjukdom. Fagfelt: Folkehelse, helsefremming, helsepedagogikk