Pasientsikkerhet og samhandling

Vi skal bidra til kunnskap om trygge pasientforløp slik at kvaliteten i helsetjenesten blir bedre for den enkelte og uheldige hendelser forebygges.

Mange opplever at de blir utsatt for uheldige hendelser eller får mangelfull hjelp i kontakt helsetjenesten. Det skjer til tross for at helsemyndighetene de siste ti årene har hatt økt fokus på pasientsikkerhet, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Vi studerer faktorer som bidrar til trygge pasientforløp, og gjennomfører prosjektene våre i tett samarbeid med det kliniske feltet. Vi identifiserer utfordringer, kartlegger forekomst og utforsker hva som påvirker kvalitet i tjenestene. Vi arbeider med akutt, kritisk og kronisk syke pasienter i alle ledd i helsetjenesten og har både et pasient- og tjenesteperspektiv.

Brukerinvolvering er viktig i prosjektene våre, og omfatter både tjenestemottakere og tjenesteytere.

Pågående prosjekter

Forskergruppeleder