Stipendiat

Cathrine Ween Thoen

Arbeids- og kompetanseområde

Operasjonssykepleie.

Underviser i

Operasjonssykepleie.

Dagkirurgi. 

Forskar på

Kvalitet og pasientsikkerhet i dagkirurgisk behandling. 

Forskargrupper

Pasientsikkerhet og samhandling.

Pasientopplevelser og pasientsikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom (POPS).

Publikasjonar