Professor

Monica Hermann

Arbeids- og kompetanseområde

Professor i farmakologi. Leder av forskergruppen Pasientsikkerhet og samhandling.

Underviser i

  • Farmakologi og trygg bruk av legemidler i bachelorutdanning, i diverse etter- og videreutdanninger og i masterutdanning

Forskar på

  • Trygg bruk av legemidler
  • Individrettet legemiddelbehandling
  • Pasientsikkerhet

Forskargrupper