Professor

Signe Berit Bentsen

Arbeids- og kompetanseområde

Signe Berit Bentsen er ansatt som professor ved institutt for helse og omsorgsvitenskap, master i klinisk sykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie. Hun er operasjonssykepleier med klinisk erfaring fra intensivavdeling, akuttmottak og operasjonsavdeling. Hun har også en stilling som forsker ved Oslo Universitetssykehus, Akuttklinikken, Operasjonsavdelingen.

Underviser i

  • MKS591 Masteroppgave
  • PHDH904 Helsefremming og meistring

Forskar på

  • Symptomer
  • Smerter
  • Mestring
  • Livskvalitet
  • Pasientsikkerhet

Publikasjonar