Postdoktor

Sarah Helene Aarestad

Forskar på
  • Pårørende til pasienter med lewylegeme demens
  • Stress
  • Resiliens
  • Angst og depresjon