Fagseksjonsleiar

Astrid Fjell

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis ved bachelor sykepleie, campus Haugesund,  med vekt på samfunnsfaglige temaer, folkehelse og praksis i spesialisthelsetjenesten. Jeg har vært ansatt i HVL siden august 2011, og utdannet som sykepleier i 1999.

PhD fra Karolinska Institutet (2021) med avhandlingen "Preventive Home Visits Among Older People: Risk assessment, self-rated health and experiences of healthy ageing" Avhandlingen består at tre kvantitative og en kvalitativ studie. 

Master fra Høgskolen i Akershus (nå OsloMet) (2010) med avhandlingen "Hvordan tar sykehusleger hensyn til pasienters health literacy nivå"

Av klinisk erfaring har jeg jobbet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, da fortinnsvis medisinske avdelinger.