Anestisykepleie, pasientsikkerhet

Pasientopplevelser og pasientsikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom (POPS)

Forskergruppen skal bidra til ny kunnskap for å bedre kvaliteten i sykepleien til akutt og kritisk syke pasienter, nærmere bestemt til intensivpasienter og pasienter før, under og etter operative inngrep.

Med kvalitet menes i denne sammenheng bedre pasient- og pårørendeopplevelser og bedre pasientsikkerhet gjennom omsorg og trygge helsetjenester. Forskningsprosjektene omfatter tema relatert til akutt og/eller kritisk syke pasienter i alle aldersgrupper med forebyggende-, behandlende-, lindrende-, helsefremmende- og rehabiliterende behov for sykepleie.

Forskningsgruppen POPS er tilknyttet mastergradsutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie og er derfor en arena der mastergrads- og Phd-studenter kan få drøftet sine prosjekter med gruppemedlemmene, samt med våre eksterne nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Våre forskingsområder

 • Pasientopplevelser ved kirurgi og dagkirurgi
 • Pasient- og pårørendeopplevelser ved kritisk sykdom og intensivopphold
 • Opplevelser etter vold og traumatiske hendelser
 • Non-farmakologisk håndtering av smerte, agitasjon og delirium i intensivavdelinger
 • Oppfølging og bruk av dagbok i intensivavdelinger
 • Simulering som pedagogisk metode for bedre pasientsikkerhet
 • Forebygging av komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep

Forskergruppeleder

bilde av Asgjerd Litlere Moi

Asgjerd Litlere Moi

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Medlemmer

Assosierte medlemmer

Stipendiater

 • Michael André Helnes Mortensen, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, HVL
 • Stine Flinterud, intensivsykepleier, PhD-stipendiat, VID vitenskapelige høgskole, UiB, HVL
 • Lina Sophie Toft Lernevall, sykepleier, PhD-kandidat Universitetet i Bergen, og Universitetet i Aarhus, Danmark, HVL

Eksterne medlemmer

 • Kristin I Naustdal, intensivsykepleier, MSc, Intensivmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland universitetssykehus
 • Sidsel Ellingsen, anestesisykepleier, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høyskole
 • Eva Gjengedal, intensivsykepleier, professor emerita, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde
 • Arvid Steinar Haugen, PhD, fagsjef sykepleie, postdoktor, Kirurgisk serviceklinikk (KSK), Haukeland universitetssjukehus (HUS)
 • Anne Mette Koch, seksjonsleder, FOU-avdelingen, Haukeland universitetssykehus.
 • Ken Åge Kårstad, intensivsykepleier, MSc, Haukeland Universitetssykehus
 • Britt Sjøbø, intensivsykepleier, MSc, Haukeland Universitetssykehus
 • Anette Storesund, PhD, intensivsykepleier, FOU-avdelingen, Haukeland universitetssykehus
 • Lillian Svensen, MSc, Assisterende seksjonsleder v/ Intensivmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland universitetssykehus
 • Hilde Valen Wæhle, PhD, anestesisykepleier, Avdeling for pasientsikkerhet, Haukeland universitetssykehus
 • Lina Sophie Toft Lernevall, PhD

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Pia Dreyer, RN, PhD, Universitetet i Århus
 • Alette de Jong PhD, RN, Burn Center, Red Cross Hospital, Beverwijk, the Netherlands
 • Rachel Kornhaber PhD, MN Grad Dip (burns), RN, BN, University of Tasmania, Australia
 • Claire Malette, PhD, RN, York University, Ontario, Canada
 • Judith Tanner, Professor in Adult Nursing, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Nottingham