Høgskulelektor

Tone Johnsgaard

Arbeids- og kompetanseområde

Master i klinisk sykepleie - fordypning intensivsykepleie, Campus Bergen,Intensivsykepleie

Simuleringsmetodikk-fasilitatorkurs-train the trainer

Underviser i
  • Sykepleie til intensivpasienter, hele aldersaspektet
  • Klinisk vurdering og monitorering av intensivpasienten
  • Sykepleie til pasienten i respirator
  • Barn og unge som nærstående/pårørende i en intensivavdeling
  • Ferdighetstrening og simulering
  • Fasilitatorkurs
Forskar på
  • Tverrprofesjonell læring
  • Simuleringsmetodikk
  • Pasientsikkerhet