Stipendiat

Ann-Cathrin Melby

Arbeids- og kompetanseområde

Intensivsykepleier

Underviser i

EKG

Pårørende/etterlatte

Hjertesvikt

Akutt koronarsyndrom

NIV behandling

Ferdighetstrening/simulering

AHLR

Forskar på

Pårørende- etterlatte

Oppfølging etter intensivopphold

Dagbok

Impella

Forskargrupper

Pasient opplevelser og pasient sikkerhet ved akutt og kritisk sykdom - POPS

Utvalde publikasjonar

 • Helsepersonells forventninger og erfaringer med oppstart av avansert hjemme sykehus (AHS) for barn og unge i Helse Bergen

  Beisland, Elisabeth Grov, Melby, Ann-Cathrin, Johnsgaard, Tone, Røksund, Ola Drange, Moi, Asgjerd Litleré (2021)
 • Nå er det tid for å vaske hendene, klippe neglene og binde opp håret.

  Eide, Petrin Hege, Dåvøy, Grethe, Melby, Ann-Cathrin, Mortensen, Michael, Moi, Asgjerd Litleré (2020)
 • Etterlattes erfaring med intensivdagbok når pasienten dør

  Melby, Ann-Cathrin, Moi, Asgjerd Litleré, Gjengedal, Eva (2020)
 • "Skriver dagbok til respiratorpasienten"

  Fålun, Nina Britt, Oterhals, Kjersti, Holm, Marianne Sætrang, Melby, Ann-Cathrin, Norekvål, Tone Merete (2017)