Dosent

Astrid Karin Elde Berland

Arbeids- og kompetanseområde

Dosent i sykepleievitenskap Anestesisykepleie Kvalitativ forskning Emneansvarlig i Master i klinisk sykepleie, studieretning anestesisykepleie, HVL Haugesund
Underviser i
  • Master i klinisk sykepleie
Forskar på
  • Pasientsikkerhet i akuttavdelinger
  • Pasientsikkerhet i hjemmesykepleien
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Eldre og kronisk syke
Forskargrupper