Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Gjennom utdanning og forsking skal vi medverke til betre helse- og velferdstenester til pasientar og brukarar i alle situasjonar og livsfasar.

Vi har omlag om lag 4 600 studentar på Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

 

SimArena

SimArena er samlebetegnelsen for ulike testlaboratorium. De blir brukt til undervisning, studentprosjekt og forsking innan både helse og sosialfag, og tverrfagleg. Her er det rom for ferdighetstrening, veiledning, refleksjon, simulering og forsking.

 

Dekanat:


Dekan
Fakultet for helse- og sosialvitskap
Prodekan
Fakultet for helse- og sosialvitskap
Prodekan for forsking
Fakultet for helse- og sosialvitskap