Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Gjennom utdanning og forsking skal vi medverke til betre helse- og velferdstenester til pasientar og brukarar i alle situasjonar og livsfasar.

Vi har omlag om lag 4 900 studentar på Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

SimArena

SimArena er nemninga på ulike testlaboratorium ved fakultetet. De blir brukt til undervisning, studentprosjekt og forsking innan helse og sosialfag og tverrfagleg. Her er det rom for ferdigheitstrening, rettleiing, refleksjon, simulering og forsking.

Sjå også:

Dekanat:


Dekan
Fakultet for helse- og sosialvitskap
Prodekan
Fakultet for helse- og sosialvitskap
Prodekan for forsking
Fakultet for helse- og sosialvitskap