Studenter som løper.

Institutt for helse og funksjon

Vi utdannar, forskar og formidlar på fagområda fysioterapi, ergoterapi og radiografi.

Vi held til på campus Bergen. Instituttet har om lag 60 tilsette og 700 studentar.

Utdanningsprogram

Sjå også etter- og vidareutdanningar

 

Leiing

Fagseksjonsleiing

Instituttet har seks fagseksjonar. Dei leiast av kvar sin fagseksjonsleiar med heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi

Bachelor i ergoterapi:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Bachelor i radiografi:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Bachelor i fysioterapi:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Master i klinisk fysioterapi:

Studieleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag:

Fagseksjonsleiar
Fakultet for helse- og sosialvitskap

 

Global helse og rehabilitering:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon