Institutt for helse og funksjon

Vi utdannar, forskar og formidlar på fagområda fysioterapi, ergoterapi og radiografi.

Vi held til på campus Bergen. Instituttet har om lag 56 tilsette og 700 studentar.

Utdanningsprogram

Sjå også etter- og vidareutdanningar

Leiing

Instituttleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Fagseksjonsleiing

Instituttet har seks fagseksjonar. Dei leiast av kvar sin fagseksjonsleiar med heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi

Bachelor i ergoterapi:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Bachelor i radiografi:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Bachelor i fysioterapi:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Master i klinisk fysioterapi:

Under tilsetting. 

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag:

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon

 

Tverrfagleg master og etter- og vidrareutdanning

Fagseksjonsleiar
Institutt for helse og funksjon