Institutt for helse og funksjon

Vi utdannar, forskar og formidlar på fagområda fysioterapi, ergoterapi og radiografi.

Institutt for helse og funksjon er leia av Gunnar Slettaløkken og består av seks fagseksjonar. Vi held til på campus Bergen. Instituttet har om lag 80 årsverk og 590 studentar.

Bli kjend med fagseksjonane

Oversikt over tilsette fordelt på fagseksjonane

Bachelor i ergoterapi

bilde av Margaret Ljosnes Søvik

Margaret Ljosnes Søvik

Fagseksjonsleiar

Fagseksjonen har ansvar for bachelorprogrammet i ergoterapi. Tilsette har bakgrunn frå ulike tenester og fagområde, og forskar mellom anna på område knytt til ergoterapi, tverrfagleg samarbeid, kunnskapsbasert praksis og undervisning/pedagogikk. Sjå tilsettsidene for meir informasjon om prosjekta.

Oversikt over dei tilsette i fagseksjonen finn du i denne lenken

Følg oss i sosiale medium:
Instagram: ergoterapi_hvl 

Bachelor i fysioterapi

Bachelor i radiografi

Fagseksjonen har ansvar for bachelorutdanninga i radiografi. Tilsette har bakgrunn frå ulike fagområder og forskar mellom anna på områder knytt til radiografi, kunstig intelligens, undervisning, utdanning og kunnskapsbasert praksis. Sjå tilsettsider for meir informasjon om prosjekta vi er tilknytt.

Oversikt over dei tilsette i fagseksjonen finn du i denne lenken

Følg oss i sosiale medium: 
@HVL_radiograf 

Master i klinisk fysioterapi

bilde av Janiche Helen Pedersen

Janiche Helen Pedersen

Fagseksjonsleiar

Fagseksjon master i klinisk fysioterapi er en fagspesifikk seksjon som er ansvarleg for masterprogrammane hjarte- og lungerehabilitering, muskel- og skjelettlidingar og psykomotorisk fysioterapi.

Oversikt over dei tilsette i fagseksjonen finn du i denne lenken

Global helse og rehabilitering

bilde av Maria Nordheim Alme

Maria Nordheim Alme

Fagseksjonsleiar

Fagseksjon global helse og rehabilitering er ein tverrfagleg seksjon som særleg jobbar inn mot emna aldring, migrasjonshelse og prioritering. Vi er ansvarlege for masterprogrammet «Master healthy ageing and rehabilitation» og vidareutdanningsprogrammet «Helse, migrasjon og aldring».

Vi leier og er partner i ei rekke forskings- og utviklingsprosjekt og har eit breitt samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Sjå informasjon på tilsettsidene om meir detaljar rundt prosjekta våre 

Oversikt over dei tilsette i fagseksjonen finn du i denne lenken

Følg oss på Facebook

Kunnskapsbasert praksis

bilde av Nina Rydland Olsen

Nina Rydland Olsen

Fagseksjonsleiar

Fagseksjon kunnskapsbasert praksis har ansvar for masterprogrammet i kunnskapsbasert praksis. Vi underviser i og forskar på tematikk og metodar relatert til kunnskapsbasert praksis og implementering.

Vi er involvert i fleire internasjonale nettverk, og den internasjonale organisasjonen Cochrane Norway har base ved denne fagseksjonen.  

Oversikt over dei tilsette i fagseksjonen finn du i denne lenken

Lenker til våre nettsider/sosiale medium/organisasjonar vi er involvert i: 

Nettside HVL Cochrane Norway

LinkedIn Cochrane Norway 

Fagseksjonen si side på Facebook 

EBR network 

GRADE-CERQual 

Scandinavian GRADE Network:   

Informed Health Choices  

Utdanning

Forsking

Forskinga ved fakultetet er knytt til ulike tema som speglar utdanningane våre og dei tilsette er tilknytt ulike forskingsgrupper ved HVL.  

Forsking ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Du finn oversikt over publikasjonar ved instituttet i denne lenken.