Fagseksjonsleiar

Maria Nordheim Alme

Arbeids- og kompetanseområde

Fagseksjonleiar ved fagseksjon global helse og rehabilitering (tidlegare seksjonsnamn: seksjon tverrfagleg master og EVU)

Fag- og forskingsinteresser: Kompetansebygging for dagens samfunnsbehov, inklusivitet i helse og utdanning, nevrovitenskap, immunologi, folkehelse, aldring, fysiologi.  

Underviser i

Fysiologi

Forskar på

Nevrovitskaprelaterte prosjekt
1) Støy som strategi ved ADHD og Lese-og skrivevanskar
2) Bruk av oksygen for SNS regenerering (knytt til hjerneslag)

Likeverdig helse, kompetansebygging og utdanning. Erasmus+ prosjekt
1) PREP og PREP IP https://prosjekt.hvl.no/prep/
2) HEQED (Health Equity in Education for a sustainable society)
3) ECOLAH

Helsetenester for torturoverlevere i Norge
 

Forskargrupper