Bevegelse og funksjon

Forskningen bygger på kunnskapsfelt knyttet til kropp, bevegelse og funksjon i et livsløpsperspektiv.

Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og er en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. 

Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager forstås derfor i lys av tidligere erfaringer, nåværende situasjon, samt sosiale og kulturelle forhold. Denne kunnskapen gir et godt grunnlag for å forstå hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

Forskningen i BeFu har følgende forskningsområder:

  • Forskning innen langvarige muskelskjelettlidelser/lettere psykiske plager, livsbelastninger, kriser og traumer. Undersøkelse, behandling og forståelse, og forhold knyttet til arbeidsmulighet og helse.
  • Forskning innen undersøkelse, behandling og prognose av langvarig svimmelhet.
  • Forskning innen hjerte- og lungelidelser inkludert rehabilitering, trening, fysisk kapasitet og respirasjon hos ekstremt premature barn, ungdom og voksne.
  • Forskning knyttet til balanse og mobilitet hos eldre med hørselstap.
  • Utvikling og validering av måleinstrument.
  • Forskning knyttet til barn og voksne med overvekt og fedme.

Forskningsleder

bilde av Vegard Pihl Moen

Vegard Pihl Moen

Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon