Professor

Tobba Therkildsen Sudmann

Arbeids- og kompetanseområde

 • Sosiologi
 • Fysioterapi
 • Velferdsteknologi
 • E-helse
 • Kjønn
 • Aldersdemens
 • Aktiv aldring
 • Folkehelse
 • Friluftsliv
 • Grønn omsorg
 • Dyr/menneskeinteraksjoner
 • Hest i helsearbeid