Prodekan for forsking

Alice Kvåle

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidet som fysioterapeut på Smerteklinikken og på Nakke- og Ryggpoliklinikken på Haukeland Universitetssykehus frem til 1997. Var etter det på Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Fag- og Forskningsgruppen i Fysioterapi, fra 1997 til 2017, først som stipendiat, seinere som studieleder og førsteamanuensis, og som professor i fysioterapi fra 2011. Bygget opp og ledet Masterstudiet i manuellterapi for fysioterapeuter 2000-2014. Har undervist mye om muskel- og skjelettplager og i forskningsmetode for masterstudenter (helsearbeidere, mest for fysioterapeuter). Har ledet div. forskningsprosjekt knyttet til undersøkelse og behandling av pasienter med ryggplager og med generaliserte muskel- og skjelettplager. Prosjektleder for FAktA: Muskel-skjelettplager - Funksjon, aktivitet og arbeid. Begynte på Høgskulen på Vestlandet (HVL) i 2015 i full stilling som professor i fysioterapi, og hadde 20% ved UiB frem til juli 2017. Ble prodekan for forskning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HVL, fra januar 2018. Er medlem i forskergruppen Bevegelse & Funksjon (BeFu): http://www.hib.no/forskning/forskergrupper/bevegelse-og-funksjon/

Underviser i

  • Muskel-skjelett undersøkelse og behandling
  • Kartleggingsmetoder (fysiske og psykiske)
  • Gobal Fysioterapi Metode (GFM-52)
  • Funksjonstester

Forskar på

  • Funksjon, aktivitet og arbeid hos personer med langvarige muskel-skjelettplager
  • https://www.cristin.no/app/projects/show.jsf?id=521939
  • Cristin.woa/wo/14.Profil.29.25.2.3.15.1.2.3

Publikasjonar