Førsteamanuensis

Tove Ask

Arbeids- og kompetanseområde

Ph.d. ved Universitetet i Bergen fra 2016 med tittelen: "Function evaluation and work participation of health care workers with musculoskeletal disorders". Spesialist i allmenn fysioterapi fra 2001. Har 35 år med klinisk praksis fra primær- og spesialisthelsetjenesten, inklusiv bedriftshelsetjeneste. Fra 1998 har jeg jobbet ved Nakke- og ryggpoliklinikken ved Haukeland univeristetssjukehus. Hovedfokuset har vært undersøkelse og behandling av pasienter med nakkesmerter samt funksjonsvurdering og arbeidsdeltakelse.   

Jeg har i mange år vært tilknyttet HVL, fysioterapiutdanningen, som timelærer og sensor, og har vært veileder på mange bachelor - og masteroppgaver.  Har vært medveileder for  et ph.d. prosjket. Har erfaringer fra både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Fra august 2019 har jeg arbeidet ved HVL  i 50 % stilling som førsteamanuensis ved fysioterapiutdanningen og fra august 2020 i 100 % stiling.

 

 

 

Underviser i
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Health promotion and preventive work
  • Ferdighetstrening
Forskar på
  • Muskel-skjelttplager og sykefravær
  • Funksjonsvurdering
  • Helse og arbeid
  • Nakkesmerter og svimmelhet
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle