Førsteamanuensis

Tove Ask

Arbeids- og kompetanseområde

Ph.d. ved Universitetet i Bergen fra 2016 med tittelen: "Function evaluation and work participation of health care workers with musculoskeletal disorders". Spesialist i allmenn fysioterapi fra 2001. Har 35 år med klinisk praksis fra primær- og spesialisthelsetjenesten, inklusiv bedriftshelsetjeneste. Fra 1998 har jeg jobbet ved Nakke- og ryggpoliklinikken ved Haukeland univeristetssjukehus. Hovedfokuset har vært undersøkelse og behandling av pasienter med nakkesmerter samt funksjonsvurdering og arbeidsdeltakelse.   

Jeg har i mange år vært tilknyttet HVL, fysioterapiutdanningen, som timelærer og sensor, og har vært veileder på mange bachelor - og masteroppgaver.  Har vært medveileder for  et ph.d. prosjket. Har erfaringer fra både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Fra august 2019 har jeg arbeidet ved HVL  i 50 % stilling som førsteamanuensis ved fysioterapiutdanningen.

English:

Ph.d. at the University of Bergen from 2016. Title:  " Function evaluation and work participation of health care workers with musculoskeletal disorders". 

Specialist in general physiotherapy from 2001. I have worked in clinical practice for 35 years in primæry helath care and specialist helath services, included occupational health service. From 1998 I have been working in an outpatient spine clinic. The main focus has been on examination and treatment of neck pain, pain management, functional evaluation and work participation. 

For many years I have been associated as lector/examinator at HVL, physiotherapy section.  I have supervised many bachelor- and master thesis and also one ph.d. projcct. Experiences with both qualitative and quantitative methods. From august 2019 I have worked 50 % at HVL as assosiated professor.

 

Underviser i

  • Kunnskapsbasert praksis
  • Health promotion and preventive work
  • Ferdighetstrening

Forskar på

  • Muskel-skjelttplager og sykefravær
  • Nakkesmerter og svimmelhet

Forskargrupper

Publikasjonar