Førstelektor

Nina Dalen Seime

Underviser i
  • Radiografi - generelle undersøkelser rtg og CT
  • Akademisk skriving/oppgaveskriving
  • Forskningsmetode/kvalitativ forskning
  • Sykepleierprosedyrer
Forskar på
  • MR-undersøkelse av L-S columna - "low back pain" sammenligner ulike pasientleier og sammeligner res av MR-undersøkelse og kliniske funn utført av manuell fysioterapeut.
  • Psykososiale uttfordringer blant foreldreløse (grunnet HIV/ADIS) barn i Ugandaa
  • Studenter underviser studenter på tvers av landegrenser - Norge/Hong Kong
  • Effekt av bruk av interaktive læringsformer/videoer
Forskargrupper
  • Utdanningsforskning

Publikasjonar

Vis alle